"De fusie tussen IRS en Structural is natuurlijk gegroeid," zegt Bruno Depré, zaakvoerder van studiebureau IRS. "Wij werken al vijf jaar samen en springen geregeld voor elkaar in. Ik heb vroeger zelf bij Structural gewerkt. Bovendien kende ik de vorige eigenaar Arthur Lagast als collega-docent op het departement architectuur van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst ( ...

"De fusie tussen IRS en Structural is natuurlijk gegroeid," zegt Bruno Depré, zaakvoerder van studiebureau IRS. "Wij werken al vijf jaar samen en springen geregeld voor elkaar in. Ik heb vroeger zelf bij Structural gewerkt. Bovendien kende ik de vorige eigenaar Arthur Lagast als collega-docent op het departement architectuur van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst ( WENK) in Brussel. Om die redenen koos hij ons team voor zijn opvolging," vertelt Depré. Samen met Luc Van de Vondel - zijn medevennoot bij IRS - neemt Depré de aandelen van Structural over. Beide firmanamen blijven vooralsnog behouden. Studiebureau IRS, dat nu ruim zeven jaar bestaat, berekent de stabiliteit van beton-, staal- en houtconstructies in privé- en industriële gebouwen. Voorts voert het ook technische studies uit in verband met verwarming en ventilatie, sanitair en riolering en elektriciteit. IRS werkt vooral voor architectenbureaus, bouwpromotoren en openbare besturen."IRS haalt momenteel een omzet van 11 miljoen frank en behandelt ongeveer 160 projecten per jaar, vooral in Brabant. Nu bestuderen wij bijvoorbeeld de Imec-gebouwen in Leuven. Maar wij hebben ook projecten in onder meer Knokke, Eupen en Bouillon," aldus de zaakvoerder. Structural richt zich daarentegen alleen op de Antwerpse regio en beperkte zich vóór de fusie tot stabiliteitsstudies. Nu kan het ook technische studies in zijn aanbod opnemen. Het bureau wordt voortaan operationeel geleid door projectingenieur Van de Vondel en is goed voor een omzet van 6 miljoen frank. Het tweespan IRS-Structural is druk in de weer in het Antwerpse. Zo werkt het mee aan het herwaarderingsproject van de Permeke-garage op het Deconinck-plein en voert het technische berekeningen uit voor de Zoo. Ook het Ecologisch Huis in Deurne en de kantoren van de HBK-Spaarbank in Antwerpen behoren tot de projecten. Depré denkt er nog niet aan onder één naam te werken of de activiteiten in één vestiging te centraliseren. Depré: "Daar is weinig vraag naar. Beide vestigingen zijn makkelijk bereikbaar en hebben hun eigen publiek. Bovendien is voor ons personeel de locatie een erg belangrijke factor. Iemand die bij ons in Kortenberg aan de slag is, wil niet zomaar in Wilrijk werken. Tegenover de polyvalentie en de flexibiliteit die wij verwachten, behouden wij dan ook de twee vestigingen."