Het grote verschil tussen Antwerpen en Zeebrugge? "In de Scheldestad is het soms moeilijker om ondernemingen te overtuigen iets te doen voor het gemeenschappelijk belang. Een aantal bedrijven heeft hier duidelijk tegengestelde standpunten, die ik dan moet zien te overstijgen. De haven van Zeebrugge en haar privé-sector zijn kleiner, dus zulke problemen rijzen daar minder vaak," weet Danny Deckers. Een jaar geleden maakte hij de overstap van het Zeebrugse havenbestuur MBZ naar Agha, dat de belangen van de maritieme privé-sect...

Het grote verschil tussen Antwerpen en Zeebrugge? "In de Scheldestad is het soms moeilijker om ondernemingen te overtuigen iets te doen voor het gemeenschappelijk belang. Een aantal bedrijven heeft hier duidelijk tegengestelde standpunten, die ik dan moet zien te overstijgen. De haven van Zeebrugge en haar privé-sector zijn kleiner, dus zulke problemen rijzen daar minder vaak," weet Danny Deckers. Een jaar geleden maakte hij de overstap van het Zeebrugse havenbestuur MBZ naar Agha, dat de belangen van de maritieme privé-sector van de Scheldestad verdedigt. Samenwerken is het motto van Deckers. Niet alleen aan de Schelde, maar over heel Vlaanderen pleit hij voor een gemeenschappelijke aanpak van de havenstrategie. De vier Vlaamse havens moeten volgens de vijftigjarige Kapellenaar wereldwijd als één cluster naarvoor treden via de Vlaamse Havenvereniging, in samenwerking met Flanders International Trade (de fusie tussen Export Vlaanderen en Flanders Foreign Investment Office). In maart vertoonden de vier Vlaamse havens Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende zich voor het eerst samen op een logistiekbeurs in Parijs. Antwerpen en Zeebrugge gaan dit najaar samen mee op een missie naar Nieuw-Zeeland en Australië. In december bezetten Gent en Antwerpen een stand op een intermodale beurs in Rotterdam, het hol van de leeuw. "De start van de Vlaamse havenpromotie is in ieder geval gegeven," zegt de optimistische Agha-topman. Deckers heeft intern een grondige sanering doorgevoerd. "Vroeger deed Agha alles zelf, nu besteden we uit, werken we samen, en proberen we het resultaat in te schatten." De nieuweling slankte de dienst promotie af van zeven naar drie mensen. De verschillende sectororganisaties die deel uitmaken van de Agha-koepel besloten dan weer vanaf dit najaar te werken met nog maar één gemeenschappelijk secretariaat. Met het Antwerps Havenbedrijf wordt een strategie uitgewerkt voor een 'Port of Antwerp Communication Plan', dat brochures, advertenties, interne communicatie moet stroomlijnen en professionaliseren. Promotie gebeurt niet alleen buiten, maar ook binnen Vlaanderen. Deckers: "Er is nog veel werk aan de winkel. Het beeld van de havens is ronduit negatief. De buitenwereld percipieert die als een noodzakelijk kwaad en kijkt niet naar de spin-offs, de werkgelegenheid, de toegevoegde waarde."Een ander strijdpunt is de IJzeren Rijn, die Deckers dit najaar op een beurs in Berlijn wil "verkopen". "De Nederlanders staan al jarenlang op beurzen met een stand over de Betuwelijn, die pas in 2005 klaar zal zijn. Intussen voeren ze een zuivere obstructiepolitiek om te beletten dat de IJzeren Rijn, een lijn die er al ligt, zou worden gebruikt. Onze klanten moeten beseffen dat het makkelijker werken is met een concreet traject dan met een spoor dat enkel op papier bestaat."L.H. [{ssquf}]De vier Vlaamse havens moeten volgens Deckers wereldwijd als één cluster naarvoor treden.