Tijdens het tweede decennium van de 21ste eeuw verplaatst het zwaartepunt van de grote fortuinen zich naar het oosten. Dat blijkt uit een studie van Forbes Insights, in samenwerking met Société Générale Private Banking. Daarin worden de grote fortuinen in twaalf landen (of regio's) geanalyseerd en de ultra high net worth individuals met een patrimonium van meer dan een miljard dollar onder de loep genomen.
...

Tijdens het tweede decennium van de 21ste eeuw verplaatst het zwaartepunt van de grote fortuinen zich naar het oosten. Dat blijkt uit een studie van Forbes Insights, in samenwerking met Société Générale Private Banking. Daarin worden de grote fortuinen in twaalf landen (of regio's) geanalyseerd en de ultra high net worth individuals met een patrimonium van meer dan een miljard dollar onder de loep genomen. In de studie, die de titel ' Les moteurs de la richesse mondiale, cartographie des grandes fortunes dans le monde' meekreeg, wordt duidelijk aangetoond dat het zwaartepunt van de rijkdom in de wereld verschuift van de traditionele westerse economieën naar de nieuwe opkomende markten. "Dat is onweerlegbaar", zegt Daniel Truchi, de directeur van de afdeling private banking bij de Franse bank Société Générale. "Vermogen wordt tegenwoordig minder geschapen in de westerse landen waar de fortuinen al gevestigd zijn. De ondernemers hebben daar meer moeite om dat niveau van rijkdom te halen." In het klassement van de landen die het grootste aantal uiterst welgestelde particulieren binnen hun grenzen tellen, steken de VS er met 412 dollarmiljardairs - dat is een derde van het wereldtotaal van 1200 - nog altijd met kop en schouders bovenuit. China, India en Rusland brengen echter meer miljardairs voort dan het oude Europa. China en Rusland tellen op dit ogenblik een honderdtal dollarmiljardairs, wat hen naar de tweede en derde plaats stuwt na de VS. Twaalf maanden geleden kon, op de Verenigde Staten na, geen enkel land bogen op meer dan 100 miljardairs. Maar nu wordt bijvoorbeeld Duitsland, dat een vijftigtal superrijken onder zijn inwoners telt, ruimschoots door China en Rusland voorbijgestoken. Intussen komen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, met respectievelijk 52 en 12 miljardairs, er maar bekaaid af. Het is vanzelfsprekend dat de grootste toename van de omvangrijke fortuinen tegenwoordig plaatsvindt in de groeilanden; en dan vooral in de BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China. In de jongste twaalf maanden hebben die meer dan de helft van de nieuwe miljardairs voortgebracht. "De trend is er", stelt Truchi vast. "Toch verrast de ontwikkeling in Rusland. Daar wordt in het segment van de zeer grote fortuinen meer rijkdom gecreëerd dan in India of Brazilië, waar het bevolkingspotentieel nochtans groter is." Met dank aan de oligarchen. De studie brengt ook een andere tendens aan het licht: de grote fortuinen die in de opkomende landen ontstaan, verschillen grondig van die in de rest van de wereld. Het belangrijkste verschil is de leeftijd. De gemiddelde leeftijd van een superrijke is amper 49 jaar in Rusland en 50 jaar in China. Daar tegenover staat dat een Amerikaanse miljardair gemiddeld 66 jaar oud is en een superrijke inwoner van Frankrijk zelfs 74 jaar. De uiterst welgestelde Russen en Chinezen zijn gemiddeld 15 jaar jonger dan hun lotgenoten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Met andere woorden, de grote vermogens in de opkomende landen, waar het ondernemerschap welig tiert, zijn van recentere datum dan die in het Westen, waar ze over verschillende generaties gespreid overgingen van de ene generatie op de andere. "Het zijn in essentie selfmade men die hun eigen fortuin hebben opgebouwd", besluit Truchi. En inderdaad, alle fortuinen die in de studie onder de loep genomen worden, werden eigenhandig opgebouwd. SÉBASTIEN BURON