Voormalig topman van de Vlaamse adminis-tratie, Rudy Aernoudt, doopte zijn pen in vitriool om zijn jongste boek 'Wedervaren van een cabinetard' te schrijven. Hij valt de particratie en de ministeriële kabinetten frontaal aan en verwijt Vlaanderen Sinterklaas te spelen. Aernoudt trekt hard van leer in het gesprek dat Trends met hem had naar aanleiding van de presentatie van zijn nieuwe geesteskind. "Het gebrek aan transparantie is reusachtig groot. Weet u, de externe consulenten op de kabinetten bestaan niet meer omdat ik dat systeem aan de kaak stelde. D...

Voormalig topman van de Vlaamse adminis-tratie, Rudy Aernoudt, doopte zijn pen in vitriool om zijn jongste boek 'Wedervaren van een cabinetard' te schrijven. Hij valt de particratie en de ministeriële kabinetten frontaal aan en verwijt Vlaanderen Sinterklaas te spelen. Aernoudt trekt hard van leer in het gesprek dat Trends met hem had naar aanleiding van de presentatie van zijn nieuwe geesteskind. "Het gebrek aan transparantie is reusachtig groot. Weet u, de externe consulenten op de kabinetten bestaan niet meer omdat ik dat systeem aan de kaak stelde. De ministers wierven die gewoon aan als intern consulent op hun kabinet. Begin 2008 kwamen er 35 kabinetsleden bij. " Een samenvatting van het gesprek met Aernoudt kon u lezen op de website van Trends. Enkele uitspraken van Aernoudt brachten bij onze lezers uiteenlopende reacties teweeg. > Goed dat Rudy Aernoudt zijn ervaringen openbaar maakt. Aldus wordt de (democratisch bestuurde) burger geïnformeerd hoe sommige politici hun mandaat vervullen. Wanneer zal een journalist eens de ervaringen van sommige burgers met het politiek beleid en het gerecht bundelen? Ik heb zelf een jaar voor Aernoudt en Moerman gewerkt en spreek dus uit ervaring. Het rapport van de Vlaamse Interne Audit (VIA) dat 80 pagina's lang misbruiken van overheidsgoederen door Aernoudt opsomt, strookt met de werkelijkheid (waar blijven zijn weerleggingen trouwens?). Aernoudt wou overigens aanvankelijk cabinetard blijven en niet naar de Vlaamse administratie vertrekken. Het loont de moeite om eens naar Aernoudts privésituatie te kijken en zich vervolgens af te vragen of dit personage wel goed geplaatst is om een moreel oordeel te vellen. > Niets nieuws onder de Belgische zon. Indien alle politici verantwoordelijk konden worden gesteld voor hun 'verwezenlijkingen', dan zou het landschap er helemaal anders uitzien. Iedere Belg is verantwoordelijk voor zijn gedrag. Als wij ondernemers onze inkomsten niet naar behoren beheren, gaan wij op de fles. Als de zaken minder goed gaan, bekijken wij de mogelijkheden om te besparen. Politici bekijken de mogelijkheid om nieuwe 'verdoken' belastingen te kunnen innen. Enkel een naam vinden voor de nieuwe belasting vormt een probleem. Ik ben een groot voorstander van een staatshervorming waar het belangrijkste niveau Vlaanderen wordt en niet langer België. Toch ben ik niet blind voor de vaak terechte kritiek van Rudy Aernoudt en Louis Tobback. Als de Vlaamse regering niet de ambitie heeft om het beter te doen dan het Belgische niveau, hoeft het ook voor mij niet. > De Vlaamse regering heeft een belangrijk overschot geboekt de jongste jaren. De Waalse en Brusselse regeringen komen miljarden tekort. Als de Vlaamse regering heeft gefoefeld en nog foefelt, wat moet er dan worden gedacht van de Waalse regering?