Deze week publiceert het VBO een rapport waarin het een standpunt vertolkt over de Europese integratie. Daarin uit het VBO kritiek op de afwezigheid van een echt Europees beleid op tal van domeinen. Recentelijk nog slaagden de lidstaten er niet in om een Europese regulator voor de energiemarkt aan te wijzen. "Groot-Brittannië en Duitsland waren er een tegenstander van. Ten onrechte," zegt...

Deze week publiceert het VBO een rapport waarin het een standpunt vertolkt over de Europese integratie. Daarin uit het VBO kritiek op de afwezigheid van een echt Europees beleid op tal van domeinen. Recentelijk nog slaagden de lidstaten er niet in om een Europese regulator voor de energiemarkt aan te wijzen. "Groot-Brittannië en Duitsland waren er een tegenstander van. Ten onrechte," zegt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO. "Een dossier als de energiemarkt los je niet op met micromanagement op het niveau van de lidstaten. Het gekibbel versterkt het euroscepticisme, ook bij de bedrijfsleiders."RUDI THOMAES (VBO). "Het VBO is een voorstander van een versterkte samenwerking op een aantal domeinen. Dat kan gebeuren via een kopgroep van lidstaten. Dat staat ook in onze visietekst over Europa. Ik denk bijvoorbeeld aan een nieuw Europees industrieel beleid." THOMAES. "Neen, enkele domeinen zijn al het voorwerp van industrieel beleid. Denk aan defensie in de VS. Een efficiëntere energiemarkt kan via Europa tot stand komen. En Europa heeft nood aan grote projecten. In het verleden heeft dat voor jobs gezorgd én voor performante bedrijven. Zoals Airbus." THOMAES. "Ik geloof niet in die strategie. In de nieuwe lidstaten doen zich geen sterke loonstijgingen voor en dat zal ook niet snel veranderen." THOMAES. "Ik vergelijk het met het Generatiepact. Er is een trend gezet, maar men is niet zover gegaan als sommigen wilden. Ikzelf begrijp bijvoorbeeld niet waarom de uitzendsector uit de dienstenrichtlijn werd gehaald." THOMAES. "Het beeld is gemengd. Een aantal dienstenbedrijven heeft een dynamische internationale strategie, maar veel dienstenbedrijven zijn enkel op de thuismarkt actief. Ze waren niet allemaal vragende partij. En er leefde ook een vrees voor landen met een betere kostenstructuur." eXtra informatie op www.trends.be: Een uitgebreide versie van de visietekst van het VBO vindt u op de website van Trends.A.M.