De reputatie van Anderlecht neemt opnieuw toe. Ondanks de aanwezigheid van de slachthuizen, de Ropsy Chandronstraat en het industriegebied, ging het prestige van het residentieel gedeelte er in de loop van de jaren toch op vooruit, onder meer dankzij het groene karakter van de mooie wijken die genesteld liggen tegen het Astridpark, het Crickxpark, het Forestierpark, het Scherdemaelpark, het Joseph Lemairepark, het park van Pede, de vijvers en de tuin van het Erasmushuis, waar in 1521 de beroemde humanist verbleef.
...

De reputatie van Anderlecht neemt opnieuw toe. Ondanks de aanwezigheid van de slachthuizen, de Ropsy Chandronstraat en het industriegebied, ging het prestige van het residentieel gedeelte er in de loop van de jaren toch op vooruit, onder meer dankzij het groene karakter van de mooie wijken die genesteld liggen tegen het Astridpark, het Crickxpark, het Forestierpark, het Scherdemaelpark, het Joseph Lemairepark, het park van Pede, de vijvers en de tuin van het Erasmushuis, waar in 1521 de beroemde humanist verbleef. Over het algemeen gaat het residentieel vastgoed er gestaag op vooruit. De referentieprijs van huizen die gebouwd werden op percelen van 91 tot 180 m2 bedroeg tijdens het eerste halfjaar van 2003 156.150 euro, tegenover 138.170 euro een jaar eerder. Ten noorden van het Astridpark loopt de Prins van Luiklaan langsheen het Forestierpark van het Schoonheidsplein tot aan de Ninoofsesteenweg. "Dat is het mooiste kwartier van de gemeente. Temidden een groen kader treffen we daar prachtige eengezinswoningen aan en kleine appartementgebouwen met maximaal drie of vier verdiepingen. De voorgevels worden er vaak getooid met mooie glasramen. Op dit ogenblik zijn er in die wijk eerder uitzonderlijk gebouwen te koop. Kwaliteitsgebouwen worden duur verkocht," zo stelt Isaline Michaux vast. Zij is verkoopverantwoordelijke van het agentschap Century 21 aan de Sylvain Dupuislaan 21 in Anderlecht. In die mooie buurten moet men niet zelden zowat 500.000 euro uitgeven voor een mooie, recente, alleenstaande villa met vier slaapkamers (2 verdiepingen), gebouwd op een terrein van meer dan 10 are. Misschien iets minder chic, maar toch nog in een straat met een goede faam, is het mogelijk om kleine eengezinsrijwoningen met twee verdiepingen te vinden met een bewoonbare oppervlakte van 130 tot 150 m2 en twee slaapkamers, een bureau en eventueel een binnenkoer of een kleine tuin. Voor een dergelijke woonst moet gerekend worden met 1250 euro per vierkante meter bewoonbare oppervlakte. Daar tegenover staat dat de wijken die dichter bij het Zuidstation liggen (aan de grens met Sint-Gillis) duidelijk een minder aanlokkelijk beeld bieden. Net ten noorden van het station vormt de wijk tussen de Robert Pequeursquare en de Luchtvaartsquare een gebied dat het voorwerp uitmaakt van een wijkcontract. Niet ver daar vandaan heeft een ander wijkcontract betrekking op de zone rond de Scheikundigestraat (tussen de Anderlechtsepoort en de Driehoekplaats). Dergelijke wijkcontracten lopen over een periode van vier jaar en hebben de bedoeling om kwetsbare wijken nieuw leven in te blazen. Op dit ogenblik concentreert de bouwactiviteit rond het Zuidstation zich vooral op kantoorgebouwen. De initiatieven rond huisvesting laten op zich wachten. Er bestaan nog heel wat stadskankers en de straten werden nog niet treffelijk ingericht. Kortom, de hele wijk zit wat te wachten op het einde van de werken aan het HST-station. In deze buurten staan heel wat opbrengsthuizen van drie of vier verdiepingen, met of zonder handelszaak op de benedenverdieping. Dit type huizen kan nog gevonden worden tegen 1100 euro per vierkante meter, maar dan moet meestal wel rekening gehouden worden met de kostprijs van omvangrijke verbouwingswerken. Anderlecht herbergt, onder meer op de Sylvain Dupuislaan, ook een aantal grote appartementsblokken die in de jaren zestig en zeventig gebouwd werden. "Het uitzicht van dergelijke torens valt niet meer in de smaak, maar aan de binnenkant zijn ze redelijk ruim en de lasten zijn niet zo hoog als men wel zou denken. Het komt er vooral op aan de potentiële koper naar binnen te krijgen. Aan de buitenkant schitteren die torens misschien niet door hun esthetiek, maar ze zijn wel in goede staat," stelt Isaline Michaux. Volgens de Kamer der Notarissen van Brussel is in Anderlecht de gemiddelde prijs voor een appartement met twee slaapkamers gestegen van 70.068 euro in 2002 naar 92.904 euro in 2003. Philippe TombergOver het algemeen gaat het residentieel vastgoed in Anderlecht er gestaag op vooruit.