In ons landje hebben we ook een minister van Verkeer. En dat is ook een vrouw: Isabelle Durant. "Vrouwen zijn beter," schreef een Nederlands financieel-economisch tijdschrift onlangs. Daar kunnen we perfect mee leven. Maar een kleine parenthèse willen we toch maken: niet alle vrouwen zijn beter.
...

In ons landje hebben we ook een minister van Verkeer. En dat is ook een vrouw: Isabelle Durant. "Vrouwen zijn beter," schreef een Nederlands financieel-economisch tijdschrift onlangs. Daar kunnen we perfect mee leven. Maar een kleine parenthèse willen we toch maken: niet alle vrouwen zijn beter. Neem nu Isabelle Durant. Die zit al twee jaar te zagen aan de stoel van Etienne Schouppe, de topman van de NMBS. En ze is er nog steeds niet doorheen. Ze onderneemt nu een nieuwe poging om Schouppe een kopje kleiner te maken. Ze moest daarvoor wel op zoek naar andere argumenten. De treinen rijden hier immers voor 95% op tijd (naar verluidt gebruiken de onderzoekers van deze studie nooit de trein). Maar geen nood, Schouppe heeft enkele miljarden frank te grabbel gegooid met ABX. Vergeef ons het ouderwetse gebruik van de frank, maar in euro lijkt de misdaad meer op een ongewild vergissinkje. In de wandelgangen staat de opvolger al klaar. Althans, dat zegt de geruchtenmolen. Luc Van den Bossche, momenteel minister van Ambtenarenzaken, zou de nieuwe CEO worden. Daar kan wat inzitten. Een no-nonsenseman, die politieke voelhorens heeft, kan overleggen met de vakbonden, en de ambitie heeft een bedrijf te leiden. En na zijn auto-ongeval gaat hij misschien nog wel van treinen houden. Wie weet. Maar Van den Bossche weet natuurlijk van niets. We hadden een interview met de minister (zie blz. 44) over de Copernicus-hervorming en konden onze slechte natuur niet bedwingen om dit gerucht voor zijn voeten te gooien: - Trends. Klopt het dat u naar de NMBS gaat?- Van den Bossche. "Iedereen schijnt van alles te weten. Meestal weet ik het tegen dat het zover is."- Bent u voor de functie gevraagd?- Van den Bossche. "Neen, niemand heeft mij wat dan ook gevraagd."- U zou dat toch kunnen, de NMBS leiden?- Van den Bossche. "Kunnen, dat denk ik wel, maar ja bon, dat is iets anders, hé."- U hebt er dus toch al over nagedacht?- Van den Bossche. "Het enige waarover ik heb nagedacht, is hoe ik verder moet met Copernicus."Bij de NMBS zelf staan ze al verder. Een of andere dissidente stroming in de personeelsdienst heeft daar in de grote steden een sollicitatiekaartje (zie foto) rondgestuurd: ' Gezocht: bestuurders die orde op zaken stellen.' Die boodschap werd opgesteld onder het mom van een zoektocht naar ' bestuurders rangeringen'. Maar de échte boodschap is duidelijk: Schouppe uitrangeren. Opgerot staat netjes. Guido MuelenaerMisschien gaat Luc Van den Bossche na zijn auto-ongeval wel van treinen houden.