Hoe zit het met de participatie van werknemers in kmo's ? Niet erg goed, zo blijkt uit een enquête van het Limburgse NCMV.
...

Hoe zit het met de participatie van werknemers in kmo's ? Niet erg goed, zo blijkt uit een enquête van het Limburgse NCMV.Tachtig procent van de Limburgse ondernemers vindt een grotere deelname van het personeel positief voor de betrokkenheid van de werknemers. Iemand die mee mag beslissen, werkt ook harder en is gemotiveerder, zo menen de bedrijfsleiders.Dat is althans de theorie, want in de praktijk blijkt participatie van het personeel vooralsnog dode letter. Dat moet toch blijken uit een enquête van het Limburgse NCMV. Een onderzoek van deze organisatie van zelfstandige ondernemers leert dat in slechts 13 procent van de 256 ondervraagde Limburgse kmo's de eerste stappen werden gezet om in hun bedrijf één of andere vorm van werknemersparticipatie in te voeren. 87 % van de ondernemers zegt geen participatie te overwegen, vooral dan omdat ze onvoldoende zijn geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden. Bovendien hebben heel wat bedrijfsleiders (49 %) schrik dat participatie zal leiden tot een te grote invloed vanwege diezelfde werknemers op het bedrijfsbeleid. Niet minder dan 61 % van de ondernemers gelooft niet dat het meer betrekken van het eigen personeel bij het beleid kan leiden tot een verbetering van de financiële positie van het bedrijf. Precies het bestaan van deze gedachten doet het Limburgse NCMV concluderen dat ondernemers maar een beperkte kennis hebben over de diverse mogelijkheden van werknemersparticipatie. "Er bestaan wel degelijk vormen die de financiële positie van het eigen bedrijf kunnen versterken en/of waarbij de positie van de kmo-werknemers in het bedrijfsbeleid op een aanvaardbaar niveau gesitueerd wordt," stelt het NCMV dat aandringt op de creatie van een wettelijk kader dat aan elke kmo de mogelijkheid biedt zich te engageren in een participatiestelsel.Het NCMV zelf opteert voor een systeem waarbij het personeel jaarlijks een deel van het behaalde resultaat wordt toegekend. "Maar," heet het op de studiedienst van de organisatie, "de continuïteit of de rendabiliteit van de onderneming mag niet in het gedrang komen door overdreven uitkeringen." De werknemers zouden het ontvangen bedrag dan ook minstens vijf jaar lang moeten storten in een investeringsspaarplan van hun bedrijf. Zo wordt een rollend fonds gecreëerd waarmee de onderneming haar investeringen kan financieren. Wat het voordeel voor de participerende werknemer dan wel is ? "Dat voordeel bestaat in een volledige sociale en fiscale vrijstelling bij terugname van de jaarlijks belegde som uit het investeringsplan, na vijf jaar." Meent het NCMV. WERKNEMERSPARTICIPATIE Limburgse kmo-leiders staan wantrouwig.