Als het van het Roeselaarse stadsbestuur afhangt, zien de winkelstraten er binnenkort wel enigszins anders uit. Met dat doel voor ogen heeft het alvast een winkelstraatmanager aangesteld. Uit een aanbod van dertien kandidaten koos de stad de nv Progresso uit Brussel, een dochteronderneming van Devimo-Consult, dat gespecialiseerd is in het beheer van commercieel vastgoed. Roeselare zorgt met de aanstelling van die winkelstraatmanager meteen ook voor een primeur: het is de eerste keer ...

Als het van het Roeselaarse stadsbestuur afhangt, zien de winkelstraten er binnenkort wel enigszins anders uit. Met dat doel voor ogen heeft het alvast een winkelstraatmanager aangesteld. Uit een aanbod van dertien kandidaten koos de stad de nv Progresso uit Brussel, een dochteronderneming van Devimo-Consult, dat gespecialiseerd is in het beheer van commercieel vastgoed. Roeselare zorgt met de aanstelling van die winkelstraatmanager meteen ook voor een primeur: het is de eerste keer in de Vlaamse geschiedenis dat een stad een zelfstandig bureau inhuurt als winkelstraatmanager. "De jongste decennia hebben we de steden veel te veel bekeken als een commercieel-economische motor," vindt Jan Bergé, hoofd van Progresso. "De stad moet weer een plaats worden waar mensen elkaar ontmoeten, waar feesten, wedstrijden en avant-garde worden georganiseerd." Daartoe beschikt de winkelmanager over een arsenaal van middelen: animatie, decoratie, meer straatmeubilair, een vlotte verkeerscirculatie, ruime parkeermogelijkheden, een degelijke straatverlichting en mooie winkeletalages... Winkelstraatmanagement - ook wel centrummanagement genoemd - is niet nieuw. In de Verenigde Staten zijn ze er al vijftien jaar mee bezig. Het is ook in de VS dat Progresso zijn inspiratie haalde. Het Brusselse bureau heeft bijvoorbeeld een voorliefde voor public private partnerships, samenwerkingsverbanden tussen enerzijds de overheid en anderzijds de winkeliers. Samen gaan zij een financieel én logistiek engagement aan. De eerste taak van Progresso is om te coördineren en de gekozen lijn te handhaven. Ten tweede wordt ook van de winkelstraatmanager verlangd dat die zoveel mogelijk originele ideeën aanlevert om het stadscentrum te activeren. Het Roeselaarse project wordt uitgewerkt door Jan Bergé, zijn medewerkers Ruben Blockeel en Dinska Vermeulen, en de Roeselaarse schepen van Economie Carl De Keukelaere. Progresso kiest daarbij voor een gefaseerde aanpak. In de eerste fase vindt er overleg plaats tussen het stadsbestuur, de winkeleigenaars, vastgoedeigenaars, handelaarsverenigingen en consumenten. In de tweede fase komen de beheersmiddelen aan bod. Er wordt dan onderzocht hoe men de commerciële functie van de binnenstad kan stimuleren. In de derde fase volgt er concrete actie en ten slotte volgt de implementatie. Tijdens de eerste drie maanden zal er in Roeselare aan de inventarisatie worden gewerkt. Op basis van die inventaris zal vervolgens een commercieel-strategisch plan worden opgesteld. Het uiteindelijke doel van het hele project? Een activity-center scheppen dat mensen opnieuw naar de winkelstraten haalt.