In Peking noemde premier Guy Verhofstadt (VLD) China "het land van de toekomst". Maar terwijl een vijftigtal Belgische bedrijven meereisde, werden diverse steden geteisterd door zware sociale onlusten. In The Wall Street Journal hekelt Lotte Leicht, directeur van Human Rights Watch in Brussel, de pleinvree...

In Peking noemde premier Guy Verhofstadt (VLD) China "het land van de toekomst". Maar terwijl een vijftigtal Belgische bedrijven meereisde, werden diverse steden geteisterd door zware sociale onlusten. In The Wall Street Journal hekelt Lotte Leicht, directeur van Human Rights Watch in Brussel, de pleinvrees van de Europese Unie om druk uit te oefenen op de Chinese leiders. De Commissie voor Mensenrechten van de VerenigdeNaties houdt deze maand in Genève haar jaarlijkse bijeenkomst. "Europa mag niet zwijgen, want respect voor mensenrechten en een betrouwbaar investeringsklimaat gaan samen," zegt Leicht. LOTTE LEICHT (HUMAN RIGHTS WATCH). "Ja, hij staat toch dikwijls op de eerste rij. Maar de Verenigde Staten en Europa kijken de andere kant op. Omdat Peking beide tegen elkaar uitspeelt: Boeing tegen Airbus. Zo'n houding is nefast voor alle partijen. Ook voor Peking zelf, dat behoefte heeft aan buitenlandse investeringen. Maar een goed investeringsklimaat is pas mogelijk en duurzaam als sociale onrust op een niet gewelddadige manier wordt bedwongen. Concreet: het recht op vrije vakbonden, waarmee de overheid in dialoog kan treden. Human Rights Watch beseft dat China enorme problemen heeft om zijn staatseconomie te hervormen, maar brute repressie helpt niet." LEICHT. "Sommigen denken dat het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie de Chinese leiders vanzelf tot een andere attitude zal brengen. Dat is naïef." LEICHT. "Gebrek aan rechtszekerheid op vele vlakken is het grootste probleem. Bedrijfsleiders moeten beseffen dat men een samenleving niet kan opsplitsen in de business-sfeer en de levensomstandigheden van de gewone man. Als corruptie gedijt in de ene sfeer, straalt dat over op de rest van de samenleving. Het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft er alle belang bij om Louis Michel aan te porren tot ondubbelzinnige standpunten in Genève." E.B. [{ssquf}]