De International Airline Transport Association, de Iata of de club van de 'serieuze' luchtvaartmaatschappijen, werkt aan een Y2K-rapport. De vereniging gaat na of de grootste luchthavens buiten de Verenigde Staten voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om probleemloos de sprong van 31 december 1999 naar 1 januari 2000 te maken. Daarbij worden niet alleen de controle op de luchthaven of de systemen voor verkeersgeleiding gecheckt, maar ook die voor de gewichtsverd...

De International Airline Transport Association, de Iata of de club van de 'serieuze' luchtvaartmaatschappijen, werkt aan een Y2K-rapport. De vereniging gaat na of de grootste luchthavens buiten de Verenigde Staten voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om probleemloos de sprong van 31 december 1999 naar 1 januari 2000 te maken. Daarbij worden niet alleen de controle op de luchthaven of de systemen voor verkeersgeleiding gecheckt, maar ook die voor de gewichtsverdeling van vliegtuigen (het uitbalanceren), de check-in, de verlichting van de banen, de procedures voor het aanleggen aan pieren. Alles bij elkaar kost het onderzoek 700 miljoen frank. De Iata is van plan om labels uit te reiken. Een luchthaven die nog niet begonnen is met een Y2K-programma, zou een zwart label krijgen. Bestaat een soortgelijk programma dat onvoldoende wordt geacht of aanzienlijke vertragingen heeft opgelopen, dan krijgt de luchthaven een rode stempel. De grootste luchthavens mogen het bezoek verwachten van een team experts, de kleinere zouden een aantal gegevens moeten meedelen via een speciale Iata-website die niet toegankelijk is voor derden.Tom Windmuller, de directeur van het Year 2000-project van de Iata, noemt het initiatief in de vakpers een poging om de reiziger gerust te stellen. Toch wordt het verslag niet openbaar gemaakt. Het onderzoek vergt in de eerste plaats de medewerking van de betrokken luchthavens, die enkel willen spreken op voorwaarde dat een absolute confidentialiteit is gegarandeerd. De organisatie legt er de nadruk op, dat aangesloten leden-luchtvaartmaatschappijen de gegevens of labels naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. Besluit een maatschappij niet langer op X te vliegen vanwege een zwart Y2K-label? De leden nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zegt de Iata. De organisatie zal hen in geen geval een verbod opleggen om bepaalde luchthavens aan te doen.Het besluit om het rapport binnenskamers te houden, oogst weinig bijval bij internationale consumentenverenigingen en organisaties van passagiers. Volgens hen wordt de klant niet alleen dom gehouden, maar ook in gevaar gebracht. Hij of zij heeft immers geen enkele manier om erachter te komen of een luchthaven nu al dan niet Y2K-bestendig is. Het Britse Institute of Travel Managers maakt zich behoorlijk boos over de affaire. De belangengroep wil de publicatie van het verslag desnoods via het Britse parlement afdwingen en gaat de zaak nu aanhangig maken bij de Europese commissaris voor Vervoer, Neil Kinnock. Mark Vrijens