Bescheiden goeroe.
...

Bescheiden goeroe.Dit rode boekje heeft een stipnotering. Grijpensklaar ligt Strategy, Pure & Simple op het leesplankje van de directeuren van Bekaert. Om te praten met de baas moeten ze de methodologie van de schrijver kennen. Michel Robert is een oude bekende van Raf Decaluwé. De Canadese consulent en de West-Vlaamse manager leerden elkaar kennen bij de sanering van de divisie staalkoord. In 1990-1991 daalde de prijs van staalkoord met 20% door onder meer de concurrentie uit Rusland. De rendabiliteit moest worden hersteld zonder de prijs te verhogen. De totale kostprijs diende te zakken met minstens 20%, zo besloot Raf Decaluwé die - aanvankelijk tegenstribbelend - vanuit een financiële functie hoofd werd van staalkoord. De divisie dreef na twee jaar opnieuw boven, zonder sociale problemen. Geven we index 100 aan één man die één ton staalkoord maakt in 1991, in 1992-1993 was het indexcijfer 78 (een daling met 22%), dit jaar 57. De gelukte sanering opende voor Raf Decaluwé de weg naar de top. Vooral nadat Karel Vinck botste met de familiale aandeelhouders over een eventuele taak als voorzitter (hij zou het familiale hoofd, Jean-Charles Velge, hebben willen opvolgen; het werd Thierry Verhaeghe de Naeyer van de familiale referentie-aandeelhouders). De neerslag van Roberts inzichten staat in Strategy, Pure & Simple, ondertiteld How Winning CEO's Outthink Their Competition. De flaptekst is roeziger dan de inhoud. Op de 240 bladzijden staan recepten om een bedrijfseigen strategie op poten te zetten, geput wordt uit de ervaring van 3M (een favoriet van Raf Decaluwé), Wal-Mart, Pizza Hut, Caterpillar, Johnson & Johnson en Merck. De kretologie van Tom Peters en zijn na-apers ontbreekt. Uit Strategy, Pure & Simple is een strategie voor Bekaert afgeleid, gebaseerd op vijf important critical goals: verdieping van de technologische ontwikkeling, spreiding van de technologische ontwikkeling over de hele groep, markttoepassingen, aanwezigheid in het Verre Oosten, aanpassing van de medewerkers en de organisatie. Voorwaarden voor het lukken van de vijf goals zijn doorlopende kostenvermindering en doorlopende kwaliteitsverbetering. Verwezenlijkingen die de vijf goals concretiseren zijn bijvoorbeeld: de nieuwe staalkoordfabriek in India, de omslag bij de research (1,7% van de geconsolideerde omzet gaat naar research; vandaag is 0,5% doorbraak-onderzoek en 1,2% onderhouds- en of incremental-onderzoek. Dit evolueert naar 1% échte innovatie en 0,7% incremental), de vestigingsstudie van een staalkoordfabriek in Centraal-Europa. De internationale benchmarking van alle fabrieken. Vroeger was de volgorde bij Bekaert: Quality en Technology, vandaag staat Technology op de eerste plaats. Frans Crols