De sluitende aanpak van de werklozenbegeleiding loopt als een rode draad door de opdracht van Fons Leroy, administrateur-generaal van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De discussies over de knelpuntberoepen of de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd hebben daar weinig verandering in gebracht.
...

De sluitende aanpak van de werklozenbegeleiding loopt als een rode draad door de opdracht van Fons Leroy, administrateur-generaal van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De discussies over de knelpuntberoepen of de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd hebben daar weinig verandering in gebracht. "Als je de sluitende aanpak, waarbij elke werkloze een aangepaste vorm van begeleiding krijgt, kan realiseren en daar de nadruk op legt in plaats van op de inkomenswaarborgen, dan zijn we goed bezig," zegt Leroy, sinds één jaar VDAB-topman. "Er wordt nu uiteraard een debat gevoerd over de rol van de werkloosheidsuitkeringen, maar onze taak bestaat erin om de werkzoekenden te activeren, ook de groepen die zeer moeilijk te plaatsen zijn. Daarbij moet er een evenwicht bestaan tussen rechten en plichten."Leroy is blij dat hij het voorbije jaar niet tegen de bierkaai heeft moeten vechten. "De VDAB wordt beheerd door de sociale partners en zij hebben de neuzen allemaal in dezelfde richting gezet. Zij staan achter onze slogan samen werk voor werk." Onder de term samen vallen niet alleen de sociale partners. De VDAB lijkt steeds minder op wat de dienst vroeger was. Voor de begeleiding van werklozen werd de hand uitgestoken naar de privésector. Onder de vorige administrateur-generaal Yvan Bostyn en toenmalig Vlaams minister van Werk Renaat Landuyt (SP.A) was samenwerking met de privésector zo goed als taboe. Met de Brusselse en Waalse tegenhangers van de VDAB (Forem en BGDA) werden de banden recentelijk aangehaald. De voorbije maanden besteedde de VDAB extra aandacht aan de langdurig werklozen. Per leeftijdscategorie werden ze opgeroepen voor een gesprek. De dienst ondernam vervolgens stappen om ze opnieuw naar de arbeidsmarkt te loodsen. Fons Leroy: "Momenteel zijn de veertigplussers aan de beurt, een proces dat al twee maanden aan de gang is. Terwijl we volgens de agenda eigenlijk pas in juni moesten beginnen." De VDAB heeft natuurlijk extra middelen gekregen (33 miljoen euro) om zijn taak te vervullen. En ook de consulenten staan achter de doelstellingen die in het beheerscontract zijn vastgelegd. Dat heeft Leroy gemerkt tijdens zijn roadshow die hij de voorbije maanden door Vlaanderen heeft gemaakt. "Ik heb met de 4500 medewerkers gesproken en ben ook met een inleefstage bezig. Nu volgt nog een miniroadshow bij het middle management."De VDAB mag de voorbije maanden dan wel op een positieve manier in het nieuws zijn gekomen, in het debat rond de knelpuntberoepen stelden velen zich vragen bij de beslissing om de lijst van knelpuntberoepen af te slanken. Net op een ogenblik dat België zijn grenzen zou openstellen voor Oost-Europeanen om die functies in te vullen. Er werd zelfs gesproken van politieke druk om de lijst in te korten. "Hier werd gewoon slecht gecommuniceerd," reageert Leroy. "Onze lijst was niet korter geworden. Wel werd een deellijst opgesteld met knelpuntberoepen die we vanuit Vlaanderen kunnen remediëren."IS: administrateur- generaal Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). VRIJE TIJD: fietsen. A.M.