Drie kandidaten, één winnaar. En veel vragen bij de gunning van het contract. Niet onlogisch, voor 100 miljoen euro wil een mens al eens de concurrentie trotseren. Het resultaat, althans volgens de verliezers: "De overheid heeft gekozen voor de goedkoopste oplossing, niet voor kwaliteit."
...

Drie kandidaten, één winnaar. En veel vragen bij de gunning van het contract. Niet onlogisch, voor 100 miljoen euro wil een mens al eens de concurrentie trotseren. Het resultaat, althans volgens de verliezers: "De overheid heeft gekozen voor de goedkoopste oplossing, niet voor kwaliteit."Wie dong er zoal mee? Nadat het Nederlandse Koop-Tjuchem eerder afhaakte, restten er nog drie tijdelijke verenigingen: de Franse bouwgroep Screg stuurde haar Belgische dochters Wegebo, Van Gorp en Van Broekhoven's in de vuurlinie. De Nederlandse groep Heijmans trok de vereniging met als voornaamste spelers Heijmans Infra, Deckx, Van Wellen Aannemingen en Tramo. Ten slotte was er ook nog Aswebo, dat de handen in elkaar sloeg met Betonac. Toenmalig Vlaams minister Steve Stevaert (SP.A) gunde uiteindelijk het contract aan Screg. Die groep bleek zowel in prijs als in tijdsbestek het voordeligst. Alleen op het vlak van kwaliteit kwam de vereniging er bekaaid van af, maar dat kon de pret niet drukken. Al onmiddellijk na de gunning trokken de andere partijen aan de alarmbel. Volgens hen waren zowel de prijs als de timing onmogelijk. Screg zegt de klus te kunnen klaren in 290 kalenderdagen - 140 werkdagen in 2004, 150 werkdagen in 2005 - voor een bedrag van 98,7 miljoen euro. Het Vlaamse gewest raamde de werken zelf op 132,59 miljoen euro, of 34 miljoen euro méér. De concurrenten klopten alvast aan bij de Raad van State. Het begin van een juridische soap die nog niet volledig beslecht lijkt. Een klassiek verhaal van slechte verliezers, of is er toch meer aan de hand? Er kunnen minstens vragen worden gesteld bij de gunning. Iets wat de gunningscommissie overigens zelf in overvloed deed. Zo werd van de meedingende aannemers verwacht dat zij een gedetailleerd verkeerscirculatieplan zouden opmaken, op basis van de door de Vlaamse gemeenschap opgestelde randvoorwaarden. Een van die voorwaarden was te garanderen dat er een continue verkeersbeweging mogelijk bleef op de ring. De winnende aannemer bestond het om aanvankelijk verkeerslichten te plaatsen, om het werfverkeer vlot te laten invoegen op de ring. De gunningscommissie heeft ook vragen bij de tijdspanne die Screg zegt nodig te hebben bij de heraanleg van de Kennedytunnel. Die tunnel is een aparte fase in het aanbestedingsverhaal, en volgens sommigen de achillespees van de hele ring. Terwijl de andere aannemers én het gewest ervan uitgaan dat voor die tunnel ongeveer zestig dagen nodig zijn, per koker, gaat Screg de klus klaren in dertig dagen. Het zou de andere aannemers niks verbazen dat hier een loopje is genomen met de timing, om toch maar het contract binnen te halen. Geen gratuite opmerking als je weet dat bij de gunning 50 punten werden uitgekeerd op de prijs, terwijl de uitvoeringstermijn en de kwaliteit het elk moesten stellen met 25 punten. Van die score telde het luik Kennedytunnel voor 6 punten mee. De gunningscommissie merkte ook nog een plantechnische fout op in de offerte. Op een bepaald ogenblik blijkt dat de vierde rijstrook, richting Breda, nog niet is aangelegd, terwijl de resterende rijstroken op dat moment tot op de funderingen zijn afgefreesd. Wat maakt dat de ring op dat ogenblik volledig is afgesloten? Screg erkende zijn foutje, maar stelt dat men dit binnen de opgegeven kalenderdagen kan 'herschikken'. Voorts blijkt nog dat een eerder opgegeven onderaannemer niet beschikte over de benodigde vergunningen voor de uitvoering van de werken. En, zegt de commissie, zijn de details en de werkplannen alsook de flankerende maatregelen onvoldoende uitgewerkt. Toch krijgt de offerte met 50,5 punten de hoogste score, van de zes geselecteerde offertes (elke aannemer zag twee van zijn offertes geselecteerd). Met 29,04 punten op de prijszetting en 14,27 punten op de uitvoeringstermijn was Screg de beste leerling van de klas. Voor kwaliteit scoorde het met zijn 7,19 punten echter net niet als hekkensluiter.