Uit een enquête van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) blijkt dat Sint-Martens-Latem de rijkste gemeente van België is. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt 571.900 frank of 185.000 frank meer dan het nationaal gemiddelde, aldus de belastingaangifte van 1997.
...

Uit een enquête van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) blijkt dat Sint-Martens-Latem de rijkste gemeente van België is. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt 571.900 frank of 185.000 frank meer dan het nationaal gemiddelde, aldus de belastingaangifte van 1997. "Toch besteden wij relatief veel meer geld aan ons sociaal beleid dan andere gemeenten uit de categorie van 5 à 10.000 inwoners?" zegt Bob Van Hooland, al ruim achttien jaar burgemeester van dit Oost-Vlaamse dorp en tevens hoogleraar bestuurskunde en beleidswetenschap aan de Universiteit Gent. Van Hooland: "Op een begroting van een kleine 400 miljoen frank, geven wij een dotatie van 29 miljoen frank (budget 1999) aan ons Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Met een totale populatie van 8400 personen betekent dit een bijdrage van ongeveer 3450 frank per inwoner." Telt Sint-Martens-Latem dan gemiddeld meer armen dan de rest van ons land? Van Hooland: "Neen. In onze gemeente leven slechts een tiental personen van het bestaansminimum. Ook het aantal werkzoekenden is beperkt, namelijk een honderdtal steuntrekkenden op een actieve bevolking van 3000 werknemers. Maar de grote post op de begroting van het OCMW - goed voor zo'n 60 miljoen frank en een totaal personeelsbestand van twintig medewerkers - zijn allerlei tegemoetkomingen aan bejaarden. Zo financieren wij de bouw van dertig gloednieuwe serviceflats en nog een deel van 25 aangepaste woningen. Ook kost het verblijf in de rustoorden steeds meer geld. Hetzelfde geldt voor het asielbeleid. Vandaag bieden wij onderdak aan een tachtigtal asielzoekers."Ondanks de structurele stijging van de sociale uitgaven, blijven de gemeentefinanciën gezond. Van Hooland: "Dankzij onze lage werkings- en personeelskosten (slechts 22% van de gewone uitgaven, exclusief onderwijs) sluiten wij jaarlijks onze rekeningen positief af. Tegelijkertijd investeren wij sterk in onze infrastructuur en ons patrimonium. Zo kochten wij het afgelopen anderhalf decennium voor niet minder dan 150 miljoen frank aan groene ruimten en panden aan. Tevens bouwen wij een nieuw gemeentehuis ter waarde van 100 miljoen frank, waarvoor wij 68 miljoen frank leenden. Dat levert ons een schuld van 348 miljoen frank op, wat vrij hoog is (boven het gemiddelde). Maar zolang de begroting in evenwicht blijft, getuigt dit van een proactief beleid. Voorts hopen wij de fiscale druk in onze gemeente - 4,5% aanvullende personenbelasting en 675 frank aan onroerende opcentiemen - binnenkort nog verder te kunnen verlagen."Is Sint-Martens-Latem wel de rijkste gemeente? Alles hangt af van de berekeningswijze. En van de vraag of elke Belg wel al zijn inkomsten invult op zijn belastingaangifte.