In 2004 leverden de belastingen 79,7 miljard euro op. Dat is 6,8 % meer dan het jaar voordien. De toename is vooral te danken aan de eenmalige bevrijdende aangifte of fiscale amnestie, die een half miljard euro in het laatje bracht. Naar schatting repatrieerden de Belgen zo'n 25 miljard euro, een bedrag dat in de Belgische economie werd geïnvesteerd.
...

In 2004 leverden de belastingen 79,7 miljard euro op. Dat is 6,8 % meer dan het jaar voordien. De toename is vooral te danken aan de eenmalige bevrijdende aangifte of fiscale amnestie, die een half miljard euro in het laatje bracht. Naar schatting repatrieerden de Belgen zo'n 25 miljard euro, een bedrag dat in de Belgische economie werd geïnvesteerd. Didier Reynders (MR) is duidelijk in de wolken. Met de opbrengst pleit de Belgische minister van Financiën voor een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting in ons land: "Zo ben ik voorstander van een Europese tarievenvork met een minimum en een maximum. Die vork kan voor mijn part vrij breed zijn: van 10 % tot 35 % bijvoorbeeld. Wie daaronder duikt, bezondigt zich aan dumping en riskeert zijn Europese staatssteun te verliezen. Bovendien moet de Europese vennootschap een fiscaal statuut krijgen."Intussen verlaagt na Ierland (12,5 %) nu ook Oostenrijk zijn tarief van 34 % naar 25 %. Reynders: "Je moet ook kijken naar de fiscale grondslag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Baltische staten verleent België veel vrijstellingen. Daardoor verschilt de reële belastingvoet sterk van het nominale tarief. Een vereenvoudiging dringt zich op. Wel zullen we overeenstemming moeten vinden over wat wel en wat niet belast zal worden. In dit proces vormt de Europese eis tot unanimiteit op fiscaal vlak een groot struikelblok. Tegelijk kunnen de lidstaten wel akkoorden op lange termijn afsluiten. Zo voorziet Europa een overgangsregime voor de opheffing van de coördinatiecentra. Ik neem al zes jaar deel aan dit besluitvormingsproces en word telkens opnieuw getroffen door de uitzonderingen die worden toegestaan. Maar ook hier tikt de tijd en stilaan komen we dichter bij een Europese harmonisering van de belastingstelsels. Hetzelfde geldt voor de energiemarkt, die op die manier al een flink eind heeft afgelegd."De Belgische minister van Financiën kan zich perfect voorstellen dat Europa voor de vennootschapsbelasting een vrij brede tarievenvork vastlegt, die geleidelijk met 1 % per jaar vermindert. Reynders: "Dat kan onbeduidend lijken, maar is het niet. Alleen al het feit dat we een overeenkomst bereiken, vormt een krachtige boodschap op politiek vlak, terwijl de vervaldag en de overgangsperiode een zeker comfort bieden op nationaal niveau."Voorts verwacht de MR-voorzitter een verhoging van de indirecte belastingen. Reynders: "De ondernemingen wijken uit omdat de lasten op arbeid te zwaar wegen. Inzake lonen kunnen we niet concurreren met China. Maar wel is een lastenvermindering in de traditionele sectoren mogelijk door een compensatie te zoeken in een Europese BTW-verhoging. Alleen durf ik me niet aan een dergelijk avontuur te wagen." TT/E.P. TT/E.P.