Het kan verbazen dat België als enige land ter wereld voor een bedrag van 10,4 miljoen euro een intrestvrije lening van staat tot staat toekent aan Congo-Brazzaville. Daarmee koopt het virtueel failliete land een op zware stookolie werkende elektrische centrale van 35 megawatt om te verhelpen aan chronische stroomonderbrekingen in de hoofdstad. Voor de laatste Belgische bouwer van dieselmotoren, Anglo Bel...

Het kan verbazen dat België als enige land ter wereld voor een bedrag van 10,4 miljoen euro een intrestvrije lening van staat tot staat toekent aan Congo-Brazzaville. Daarmee koopt het virtueel failliete land een op zware stookolie werkende elektrische centrale van 35 megawatt om te verhelpen aan chronische stroomonderbrekingen in de hoofdstad. Voor de laatste Belgische bouwer van dieselmotoren, Anglo Belgian Corporation (ABC) uit Gent, is dit het belangrijkste contract ooit: 32 miljoen euro waard en goed voor werk tot in 2006. "We kwamen als winnaars uit een openbare aanbesteding met 13 offertes, waaronder reuzen als Bouygues en Caterpillar," zegt Claude Froidbise, eigenaar van ABC, eraan toevoegend dat het dossier zonder lening van staat tot staat moeilijker zou gelegen hebben. Critici, zoals Global Witness, herinneren eraan dat Congo-Brazzaville de vierde grootste olieproducent van Afrika is, maar dat jaarlijks 250 miljoen dollar aan olie-inkomsten verdwijnen in een zwart gat. "Dat lijkt me veel. We hebben voor de lening het fiat gekregen van het IMF, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het IMF en de Club van Parijs hebben het voor elkaar gekregen dat 50 % van de inkomsten uit olie naar aflossing van de staatsschuld zullen gaan. Dit dossier is glashelder," rea- geert Froidbise. De Federale Overheidsdienst Financiën, die staatsleningen toekent via Finexpo, acht een schuldherschikking door IMF en Wereldbank mogelijk begin 2005. Congo-Brazzaville werd ontvankelijk verklaard voor schuldkwijtschelding. Froidbise wijst erop dat onlangs 2,46 miljoen euro achter- stallen aan België werden terugbetaald. Ook Delcredere zette het licht op groen, nadat Brazzaville garanties voor terugbetaling (vanaf 2015 over een periode van 15 jaar) had gegeven. De ABC-centrale is volgens Froidbise de aanzet tot mogelijk meer contracten. Dat Brazzaville goedkoper elektriciteit kan betrekken van de Inga-stuwdammen uit buurland Congo-Kinshasa, spreekt Froidbise niet tegen. "Maar er zijn problemen met Inga. Met onze centrale kan de elektriciteitsvoorziening in de hoofdstad opnieuw gegarandeerd worden." W.V.D.