De voorbije jaren sprong het aandeel weleens haasje-over met Apple, maar doorgaans had Exxon Mobil met zijn 400 miljard dollar de grootste beurskapitalisatie ter wereld. Toch stagneert de koers al een hele tijd. De afgelopen twee jaar lag Exxon Mobil 16 procent achter op de prestatie van de S&P500-index, terwijl het aandeel in het verleden heeft bewezen dat het op lange termijn beter presteert dan het marktgemiddelde.
...

De voorbije jaren sprong het aandeel weleens haasje-over met Apple, maar doorgaans had Exxon Mobil met zijn 400 miljard dollar de grootste beurskapitalisatie ter wereld. Toch stagneert de koers al een hele tijd. De afgelopen twee jaar lag Exxon Mobil 16 procent achter op de prestatie van de S&P500-index, terwijl het aandeel in het verleden heeft bewezen dat het op lange termijn beter presteert dan het marktgemiddelde. De logische verklaring voor die stilstand is de stagnering van de winst na het sterke herstel van 2009 tot 2011. Naar verwachting komt de winst dit jaar opnieuw uit in de buurt van 8 dollar per aandeel. Met een koers-winstverhouding van 11 is het aandeel een stuk goedkoper dan het marktgemiddelde. De markten beschouwen Exxon Mobil kennelijk als een reus op lemen voeten. Toch kan de energiegroep de komende jaren nog groeien. Anders dan de andere oliereuzen heeft Exxon Mobil een zeer sterke positie in downstreamactiviteiten -- zoals raffinage en benzinestations -- en in petrochemie. Daarin is het afgetekend marktleider en haalt het de beste rendabiliteit. Dat de winst in het eerste kwartaal de verwachtingen van de analisten overtrof, had onder meer te maken met een aangename verrassing in de petrochemie. Exxon Mobil maakte bovendien maar liefst 9,5 miljard dollar winst (+1 %) -- of 2,12 dollar per aandeel (+6 %) -- door eigen aandelen in te kopen. Maar het opvallendst is de enorme stijging van het investeringsbudget met 33 procent tot 11,8 miljard dollar. Exxon Mobil wil in de periode 2013-2017 gemiddeld 38 miljard dollar per jaar spenderen aan exploratie- en ontginningsactiviteiten, om zijn productie vanaf 2014 met 2 à 3 procent per jaar op te voeren. Een cruciale ontwikkeling in de Amerikaanse economie is de doorbraak van schaliegas en schalieolie. De ontginning van het goedkope schaliegas heeft een herindustrialisering van de Verenigde Staten op gang gebracht, vooral in energie-intensieve sectoren als meststoffen en chemie. Om gas te winnen uit de ondergrond, wordt het schaliegesteente gebroken ('fracking') door er onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in te spuiten. Onder meer door de overname van XTO Energy in 2010 is Exxon Mobil een belangrijke speler in schaliegas geworden. Het management van de Amerikaanse energiemultinational gelooft sterk in het potentieel van die grondstof, die de Verenigde Staten een belangrijk competitief voordeel geeft. Exxon Mobil heeft flink wat geld besteed aan dividenden en vooral aan de inkoop van eigen aandelen. Al dertig jaar trekt het elk jaar zijn dividend op; sinds 2008 is het dividend per aandeel gestegen met 59 procent. We vinden deze goedkope, achtergebleven en defensieve waarde koopwaardig. DANNY REWEGHS