Het Groot Woononderzoek 2013 van het Steunpunt Wonen bracht aan het licht dat de kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen ontoereikend is. Steeds meer private huurders hebben geen toegang tot een minimale woonkwaliteit, of ze moeten daar te veel huur voor betalen in verhouding tot hun inkomen. Het aandeel van de private huurders die meer dan 30 procent van het inkomen spenderen aan huur, nam toe van 39 procent in 2005 tot 2 procent in 2013.
...