Narendra Modi heeft een beter 2022 achter zich dan de meeste wereldleiders. Ondanks talrijke wereldcrisissen zal de premier van India wellicht het jaar afsluiten als leider van een economie die met bijna 7 procent groeit.
...

Narendra Modi heeft een beter 2022 achter zich dan de meeste wereldleiders. Ondanks talrijke wereldcrisissen zal de premier van India wellicht het jaar afsluiten als leider van een economie die met bijna 7 procent groeit. De Russische oorlog in Oekraïne heeft Europa in een energiecrisis gestort en de relaties tussen de westerse bondgenoten onder druk gezet. In India vergemakkelijkte de oorlog daarentegen de aankoop van goedkope Russische olie en verhoogde die het internationale aanzien van Modi. Terwijl de westerse landen elkaar verdrongen om de steun van India, slaagde de premier erin zich te presenteren als een ogenschijnlijk neutrale pleitbezorger van een vreedzame oplossing van het conflict. Toch zal Modi's betere imago in het buitenland in 2023 voor veel Indiërs misschien geen goed nieuws zijn. Het toegenomen prestige van de premier zal westerse leiders waarschijnlijk nog minder happig maken om kritiek te leveren op zijn regering. Daardoor zal hij meer vrijheid hebben dan ooit tevoren om India te herscheppen naar het beeld dat wordt nagestreefd door zijn hindoe-nationalistische Bharatiya Janatapa-partij (BJP) en haar ideologische bondgenoot, de Rashtriya Swayamsevak Sangh, een paramilitaire vrijwilligersorganisatie. Begin 2022 hoopten critici van de regering van Modi dat de Congrespartij, de voornaamste oppositiepartij onder leiding van Sonia Gandhi, erin zou slagen het overwicht van de BJP bij staatsverkiezingen een deuk te geven. Maar dat is niet gebeurd. De BJP behield bij alle verkiezingen haar macht, en kreeg de controle over de regering van de welvarende deelstaat Maharashtra. De Congrespartij verloor daarentegen bij de belangrijke verkiezingen in Punjab tegenover de Aam Aadmi-partij. Die controleert de hoofdstad Delhi en wordt gezien als een mogelijke concurrent voor de BJP. Maar na haar zege in Punjab had ze moeite met het bestuur. In 2023 zal de regering-Modi waarschijnlijk haar pogingen opvoeren om haar controle over de staatspolitiek te consolideren in de aanloop van de parlementsverkiezingen van 2024. De kans is ook groot dat ze de centrale overheidsdiensten zal gebruiken om critici te treiteren. Ze zal gefingeerde corruptieklachten indienen om ze in tijdrovende juridische gevechten te verwikkelen, of nationale veiligheidswetten misbruiken om critici uit te schakelen door opsluiting in afwachting van een proces. De partij zal het ambtelijke apparaat en de academische instellingen blijven vullen met aanhangers en minder plaats in de samenleving laten aan politieke tegenstanders en leden van minderheidsgroepen. Er zal ook meer werk gemaakt worden van de campagne om de opvattingen van Modi over India in het buitenland te laten erkennen als representatief voor de hele natie. Minister van Buitenlandse Zaken S. Jaishankar zegt dat machtsgroepen die teleurgesteld zijn omdat ze "niet langer in India zelf winnen", de discussie in het buitenland proberen naar hun hand te zetten. Hij waarschuwde buitenlandse waarnemers om ze niet te geloven. Terwijl de Indiase politiek zich steeds meer naar het wereldtoneel verplaatst, gebeurt hetzelfde met de pogingen om de oppositie het zwijgen op te leggen.