Rampcadeau van 46 miljoen ?
...

Rampcadeau van 46 miljoen ?Krijgt Renault, vooraleer het in Vilvoorde sluit, eerst nog 46 miljoen frank van de federale overheid ? Ontvangt Renault dat geld alsnog omdat het bedrijf in augustus 1996 af te rekenen kreeg met wateroverlast ? Als het van burgemeester Willy Cortois ( VLD) afhangt niet. De vraag is echter of het van Cortois afhangt. Het verhaal begint op 28 augustus 1996. Die dag én de daaropvolgende twee dagen regende het pijpenstelen over grote delen van België. Ook boven Vilvoorde brak de waterhel los. In zoverre zelfs dat Vilvoorde het statuut van rampgebied aanvroeg én verkreeg van de federale overheid. Het gemeentebestuur van Vilvoorde diende, in naam van de getroffen particulieren en bedrijven, voor 80 miljoen frank schadeclaims in bij de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur. Op basis van die claims kan bij het Rampenfonds een schadevergoeding worden aangevraagd. Vandaag blijkt dat van de 80 miljoen frank die wordt gevraagd door Vilvoordse particulieren en bedrijven één enkele aanvraag van Renault-Vilvoorde goed is voor 46 miljoen frank. Op het Vilvoords gemeentehuis stellen ze zich nu toch wel vragen. Kan het dat Renault, in het zicht van het brutale vertrek uit Vilvoorde, op de koop toe nog enkele tientallen miljoenen zou meepikken, zo klinkt het. Temeer daar het gemeentebestuur de Renault-directie in september 1996 zelf wees op de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Rampenfonds én het bedrijf administratief begeleidde om het nodige te doen. Burgemeester Cortois pleit er alvast voor de eventuele uitbetaling door het Rampenfonds te koppelen aan het handhaven van de Renault-site in zijn gemeente. In hoeverre dat mogelijk is, blijft zeer de vraag. Wél zeker is dat Renault de eerder toegekende expansiesteun niet hoeft terug te betalen. "De termijn waarbinnen de terugbetaling van die steun kan worden geëist, is verjaard," heet het op het kabinet van minister-president Luc Van den Brande ( CVP). Koekjesfabrikant Delacre, die op 21 mei 1992 zijn Vilvoordse deuren definitief sloot, had minder geluk. In juli 1992 al gaf toenmalig gemeenschapsminister van Economie, Luc Van den Brande, de opdracht 4,8 miljoen frank expansiesteun van het bedrijf terug te vorderen. De beslissing toen werd genomen "conform de wetgeving op de economische expansie", het bedrag werd door Delacre teruggestort. WILLY CORTOIS (BURGEMEESTER VILVOORDE) Alleen rampsteun voor Renault als het Franse bedrijf in zijn gemeente blijft.