Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.Remi Vermeiren. "Die aanslagen zullen niet de laatste zijn. Europa mag niet de ijdele hoop koesteren dat het immuun is voor het terrorisme dat zijn oorsprong vindt in het Midden-Oosten. De stijgende energieprijzen, die volgden op de aanslagen, zetten onze pijnlijk afhankelijke positie op dat vlak nog maar eens in het daglicht. Op macro-economisch vlak zijn de aanslagen negatief voor de groei. Ze tasten niet alleen het consumentenvertrouwen aan, maar hebben ook een psychologisch effect. Mochten ondernemers voor het eerst sinds de terreur van 11 september 2001 al iets optimistischer gestemd zijn, dan is dat gevoel op 11 maart 2004 volledig weggevaagd. Dat de Spaanse bevolking de regering-Aznar naar huis heeft gestuurd, is positief voor de Europese Unie. De koppigheid en de arrogantie van de vorige coalitie brachten immers de totstandkoming van de Europese Grondwet in het gedrang. Het al even arrogante Polen staat nu zo goed als geïsoleerd en zal een compromis moeten slikken."Vermeiren. "Ik hoop dat het waar is. Vlaanderen krijgt door de Lambermont-akkoorden een pak extra middelen en het zou een positief signaal zijn als die worden geïnvesteerd in de groei van de economie. De alles is gratis-politiek die in het verleden wat te veel werd beklemtoond, gaf een verkeerd signaal. Uiteindelijk krijgen de belastingbetalers de rekening gepresenteerd."Vermeiren. "Het doet een beetje vreemd aan dat een federale minister maatregelen voorstelt voor een bevoegdheidsgebied van de deelstaten. Mocht de fiscaliteit grotendeels zijn overgeheveld naar de deelstaten, dan konden ze efficiënte maatregelen geven om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Hoewel het streefdoel van 3 % van het BBP wat te hoog lijkt, is het positief dat de overheid iets doet. Minder aangewezen is het micromanagement. Wat is propere technologie? Zijn er dan ook vuile technologieën, die worden uitgesloten van stimuleringsmaatregelen? En waarom die uitzondering voor biotechnologie? Die maatregelen dreigen te complex, dus onuitvoerbaar, te worden. Ik herinner me een vergadering van enkele bedrijfsleiders en een gewestminister van Onderzoek en Ontwikkeling, waar deze laatste smeekte met dossiers te komen, omdat zijn budget niet opraakte. Goed overheidsmanagement is de eerste voorwaarde om dergelijke maatregelen kans op succes te geven."Vermeiren. "Ook hier: gebrekkig overheidsmanagement. Eerst schaft de regering de legercompensaties af. Op 15 januari 2001 worden ze opnieuw ingevoerd. En drie jaar later zijn er geen uitvoeringsbesluiten, omdat de minister van Defensie niet wil meewerken. Die heeft ondertussen wel de handen vrij een politiek te voeren naar goeddunken. Snel en efficiënt is deze processie van Echternach niet."Vermeiren. "Niemand met het hart op de juiste plaats kan ertegen zijn dat sukkelaars meer middelen krijgen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Maar waar komen die middelen vandaan? Men kan welvaart slechts verdelen als de privé-sector die genereert. En de bedrijven zouden vandaag best wat meer kansen mogen krijgen om die welvaartcreatie te kunnen realiseren. Ik vrees dat dit besef nog te weinig aanwezig is bij bepaalde partijen. Het Zilverfonds beschouw ik als een symbolische geste, waarvan de boekhoudkundige logica me even ontgaat. Het is een soort van engagement van de regering om de budgettaire remmen niet los te laten, maar niets verbiedt de politiek dat uiteindelijk wel te doen. Vergelijk het met automatisch sparen. Particulieren doen er een beroep op om toch wat geld op de rekening te krijgen en al te dolle uitgaven te vermijden. Maar als de spenderingsdrift toeslaat, zal dat geld als eerste worden uitgegeven."H.B.+ Minder Vlaamse belastingen voor meer jobs. + Fiscale stimulansen voor onderzoek. + Overleg over legercompensaties. + Meer geld voor uitkeringen en het Zilverfonds. - De gevolgen van de aanslagen in Madrid op de economie en Europa.