Volgende week: Patrick De Maeseneire, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid.
...

Volgende week: Patrick De Maeseneire, Trends-minister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleid. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet. Remi Vermeiren. "Ook al is het lovenswaardig dat politici op zoek gaan naar financiële middelen voor ontwikkelingslanden die in economische moeilijkheden verkeren, toch is de goedkeuring van de Tobin-taks betwistbaar. Het systeem praktisch uitwerken zal zeer moeilijk zijn. Je moet ook de overweging maken of België van de taks een speerpunt moet maken als andere landen niet volgen. Als klein land moet je niet nalaten een voortrekkersrol te spelen, maar dit lijkt me toch vergezocht. De politici mogen niet vergeten dat speculatie nodig is in de financiële markten. Bedrijfsleiders die zich willen indekken tegen allerhande marktbewegingen die hun onderneming schade kunnen toebrengen, hebben speculanten nodig die als tegenpartij optreden."Vermeiren. "Ik vind die cijfers geloofwaardig. Een groei van 2,5 % is virtueel verzekerd. Zoals bekend loopt België altijd wat vooruit op andere landen omdat we heel actief zijn in de sector van de intermediaire goederen. De vraag rijst echter of die groei voldoende zal zijn om veranderingen op het vlak van de werkgelegenheid teweeg te brengen. Het is niet zeker dat bij eenzelfde groei volgend jaar de spanningen op de arbeidsmarkt zullen verminderen."Vermeiren. "Een herziening van de Maastricht-normen was onvermijdelijk. De normen zijn streng en de realiteit wijst uit dat ze niet worden gevolgd, aangezien enkele grote landen al enige tijd de regels aan hun laars lappen. We hebben ook gezien dat vele Europese landen er niet in zijn geslaagd om tijdens de betere economische tijden hun schuldgraad terug te dringen. Het is dus goed dat Europa de normen versoepelt."Vermeiren. "De renteverhogingen zijn een logisch gevolg van de opwaartse evolutie van de langetermijnrente op de kapitaalmarkt. In de VS is de langetermijnrente al met een procent gestegen. Het lijdt geen twijfel dat de Amerikaanse centrale bank woensdag (nvdr - woensdag 30 juni) ook haar kortetermijnrente zal optrekken. De vraag is alleen of dit met 25 of 50 basispunten zal gebeuren. Greenspan wil een geleidelijke verhoging doorvoeren, maar zelf meen ik dat er voldoende redenen zijn om een verhoging van 50 basispunten door te voeren."Vermeiren. "Er wordt wel eens gezegd dat de regering haar budget moet hanteren als een goede huisvader. Ik kan mij niet voorstellen dat er in een normaal huisgezin zoveel onwetendheid bestaat over de beschikbare financiële middelen. Vlaanderen zal duidelijke afspraken moeten maken over hoeveel het in de toekomst wil bijdragen aan de verdere federale schuldafbouw. Misschien moet die bijdrage wel worden bijgeschaafd. Maar tegelijk ziet het ernaar uit dat het mooie weer voor de federale begroting voorbij is. De regering zal niet langer kunnen rekenen op de meevallers uit het verleden."Vermeiren. "Ik denk niet dat een algemene herinvoering van de 40-urige werkweek er zal komen. Maar het is misschien wel een 'zachter' middel om de competitiviteit van ons land te verbeteren. Alle maatregelen voor arbeidsduurverkorting hebben grotendeels hun doel - het terugdringen van de werkloosheid - gemist. Integendeel, ze hebben ervoor gezorgd dat onze competitiviteit en concurrentiekracht zijn afgezwakt. "Het zou een goede zaak zijn mocht in bepaalde gevallen een verhoging van de arbeidsduur ook in België mogelijk worden. Het kan een middel zijn om delokalisatie tegen te houden. België moet concurrerend blijven, niet alleen met de nieuwe Europese landen, maar ook met de eigen buurlanden. De vakbonden zouden zich voldoende flexibel moeten opstellen. In ruil voor werkduurverlenging kunnen zij eventueel garanties eisen over het behoud van werkgelegenheid."- De goedkeuring van de Tobin-taks door de commissie voor Financiën en Begroting is vergezocht. + Een versoepeling van de Maastricht-normen is daarentegen wél een goede zaak. + In bepaalde gevallen zouden ook Belgische werkgevers de arbeidsduur moeten kunnen opkrikken.