Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar zakenkabinet@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar zakenkabinet@trends.be Remi Vermeiren volgt een sessie van het pensioneringsprogramma van KBC, de bank waarvan hij tot voor kort chief executive officer (CEO) was. Vandaag is hij met pensioen, maar in een aantal bedrijven blijft hij actief als extern bestuurder. Op maandag 26 januari zetelde hij in de raad van bestuur van Ravago. Remi Vermeiren. "Ravago is een familiebedrijf dat zeer internationaal opereert. Voor zulke firma's zijn de maatregelen die tijdens de ondernemingsconferentie werden uitgewerkt niet fundamenteel. Wel is het positief dat minister-president Bart Somers de vorderingen van die conferentie on line opvolgbaar maakt. Er is immers al veel aangekondigd dat nog niet in de praktijk is gebracht. Maar uiteindelijk blijft ook dit 'kurieren am Symptom'. We hebben een positief algemeen kader nodig. Het gaat om de concurrentiekracht van België, een kwestie waarin de loonkosten een belangrijke rol spelen. Onze enige grondstof is arbeid. Het sociaal klimaat - met onder meer de werktijdverkorting -, de bureaucratie en de gedaalde arbeidsethiek hebben geleid tot een gebrek aan dynamiek."De Amerikaanse centrale bank wijzigt de rente niet, maar geeft een hint dat een verhoging in de nabije toekomst mogelijk wordt. Dat kan een effect hebben op de positie van de dollar. Vermeiren. "De huidige verhouding tussen de euro en de dollar is geen stimulans voor Europa. Maar toen de dollar veel steviger stond, ging het economisch ook al niet bijster goed in Europa. Ik heb de indruk dat veel ondernemers de nadelen van een sterke euro overdrijven. Terwijl ze onvoldoende de voordelen ervan beklemtonen. Een sterke munt betekent immers een lage inflatie. Bovendien heeft ze een neutraliserend effect op de prijzen van grondstoffen die nog in dollar worden genoteerd, zoals olie. Europa is een klagerige patiënt."VN-secretaris-generaal Koffi Annan brengt een bezoek aan België en houdt een pleidooi voor meer migratie. Vermeiren. "Immigratie zal onze problemen niet oplossen. De VS is een land van immigranten, maar het gebrek aan een uitgebreide sociale zekerheid zoals hier betekent dat als migranten mislukken ze geen grote last op de economie leggen. We hebben ook niet de ruimte en culturele instellingen om immigratie op te vangen. De aantallen zijn trouwens relatief beperkt en ik vrees dan ook dat het om een druppel op een hete plaat gaat. "Tegelijkertijd zijn er nog veel werklozen. Ik vind het goed dat de regering zoekt naar een beter systeem om de werklozen te controleren. Er is nu te weinig druk om weer aan het werk te gaan, onder meer omdat de vergoeding permanent is en omdat het verschil met het nettoloon te klein is. Elke inspanning om dat te verhinderen, is in principe goed. Maar de praktische toepassing ervan wordt moeilijk. En dat de overheid die toepassing per regio bekijkt, zal de mobiliteit al zeker niet bevorderen. Maar ja, hier spelen communautaire gevoeligheden."Unizo noemt het Waalse economische beleid beter dan dat van Vlaanderen. Vermeiren. "Dat Wallonië de nieuwe starters meer mogelijkheden biedt, was me bekend. Vlaanderen kan daaraan een voorbeeld nemen. We moeten oog hebben voor de positieve ontwikkelingen in Wallonië. Maar te veel steun verlenen aan ondernemers kan ook betekenen dat ze de test van de markt niet moeten doorstaan. De vraag is dan hoeveel van die starters zullen overleven. Als dat tegenvalt, is het Waalse beleid een slag in het water. "Wallonië heeft met zijn 'permis unique' ook een beter stelsel voor bouwvergunningen. Vlaanderen zou zijn regelgeving beter versoepelen of zelfs bepaalde zaken helemaal níét regelen. Misschien ontstaan er dan enkele misbruiken. Maar je moet risico's durven nemen."Remi Vermeiren neemt deel aan het jaarlijkse conclaaf van de raad van bestuur van Het Paleis, het Antwerpse theaterhuis voor jongeren. Vermeiren. "Dat is een andere wereld. Ik ben daar de vreemde eend in de bijt. Ik zit er sinds september 2003 en doe dit graag. Meer en meer voeren ze in de artistieke sector een professioneel management. Probleem blijft de onzekerheid rond de subsidiëring. Hier zijn meer subsidies wél beter."In De Tijd verklaart minister van Economie Fientje Moerman (VLD) dat ze de Raad voor de Mededinging wil revitaliseren: minder controle op fusies en meer controle op kartel- en prijsafspraken. Terzelfder tijd geeft de EU aan dat ze meer controle wil op fusies. Vermeiren. "Voor de vorming van een sterk Europa is het niet slecht dat er grote bedrijven ontstaan - kijk maar naar de fusie die in de Franse farmasector voor de deur staat. De EU moet daarbij een oogje in het zeil houden, maar ook niet overdrijven. Ook hier kan het geen kwaad om meer risico's te nemen. Op Belgisch vlak heeft Fientje Moerman gelijk om de fusies minder scherp op te volgen. Dat de overheid naar kartel- en prijsafspraken kijkt, is goed. Maar misschien moet ze ook eens kijken naar de enorme macht die de grote distributiebedrijven hebben aan de aankoopzijde. De grens tussen goed onderhandelen en machtsmisbruik is gering." G.M. n Volgende week: Patrick De Maeseneire, Trends-schaduwminister van Buitenlandse Zaken en Exportbeleidon line opvolging ondernemings-conferentie meer steun voor starters in wallonië minder controle op fusies te veel regelgeving in vlaanderen europa klaagt te veel over de euro G.M.