VOLGENDE WEEK
...

VOLGENDE WEEK Christ'l Joris, Trends-minister van Energie, Mobiliteit en Milieu. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beRemi Vermeiren. "China doet inspanningen om zijn economie af te koelen, in Japan dreigt het spook van de deflatie weer de kop op te steken en vooral de VS lijkt over de top te zijn. De Amerikaanse consument lijkt uitgeput, de rente stijgt geleidelijk, er bestaat onzekerheid over wat de nieuwe president zal doen aan het overheidsdeficit en het tekort op de handelsbalans en technologiebedrijven als Intel en Cisco zijn evenmin optimistisch. Als er de komende achttien maanden in de VS minder groei is dan verwacht, dan spreek ik degenen tegen die zeggen dat de Europese economie zich daaraan zal kunnen onttrekken."Vermeiren. "Fundamenteel betekenen de recente bokkensprongen van 40 naar bijna 50 dollar en weer terug bijna niets, want die schommelingen zijn in eerste instantie te wijten aan speculanten. Maar een prijs van 40 dollar blijft hoog en dat is niet goed: het is een vorm van belasting die door de olieproducerende landen wordt geheven op de olieconsumerende naties. In koopkracht uitgedrukt is die extra heffing niet dramatisch, zeker in vergelijking met de allereerste olieschok van 1973, maar het blijft hoe dan ook een rem op de uitgaven. "De stijgende olieprijs beklemtoont ook dat energie een schaars goed is. En dan ben ik altijd verbaasd over het ongeduld waarmee sommigen de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en het effect daarvan op de prijzen beoordelen. Ook de telecomsector heeft vele jaren over de liberalisering gedaan. Velen vergeten bovendien dat zelfs bij hevige concurrentie de prijzen kunnen stijgen, als de onderliggende kosten de hoogte ingaan."Vermeiren. "Die discussie zat er al een tijdje aan te komen. Ik heb het altijd een eigenaardig idee gevonden dat men de problemen kon oplossen door minder te werken. Destijds is het aantal werkuren vrij drastisch verlaagd, zelfs al bestond er een verschil tussen de wettelijke theorie en de praktijk, zeker voor bedienden en kaderleden. "Toch is de verhoging geen wondermiddel: het gaat om maximaal 3 % tot 4 % extra. Tegenover lagelonenlanden blijft dat een druppel op een hete plaat, maar onze bedrijven hebben ook concurrenten in Europa. En de 40-urige werkweek kan net voor dat tikje extra cashflow zorgen, waardoor bedrijven hun innovaties beter kunnen financieren. We moeten langer én slimmer werken, al gruw ik een beetje van het woord kenniseconomie: alsof er destijds geen kennis nodig was om staal te maken, of alsof er in China en India geen kennis zit."Vermeiren. "Ik heb mijn twijfels over de noodzaak van een dergelijke instelling in een open markt als de onze, waar veel concurrentie heerst. Maar als de overheid die nodig acht, dan is dit dossier een schoolvoorbeeld van wanbeheer: de instelling werkt al jaren niet behoorlijk, maar het plan om het aantal permanente leden op te trekken tot twaalf moet nog steeds worden voorgelegd aan de minister van Begroting. Een zielige zaak. "De inhoud van de functie van federaal minister van Economie is sowieso al niet bijzonder groot: draait de economie goed of slecht, dan heeft de federale minister daar zelden eer of schuld aan. Een heleboel bevoegdheden overlappen bovendien met het gewestelijke niveau. In hetzelfde interview kondigt Verwilghen aan dat hij tijdens buitenlandse handelsmissies meer aandacht wil besteden aan KMO's. Die logica is goed, maar KMO's komen nu al goed, zo niet beter aan hun trekken op regionaal vlak. Zolang die overlappingen blijven raken we niet uit de halfslachtigheid, en Verwilghen lijkt dat voorlopig niet te zullen veranderen." L.H. n L.H."Ik heb het altijd een eigenaardig idee gevonden dat men de problemen kon oplossen door minder te werken. Al is de 40-urige werkweek evenmin een wondermiddel."