Naast de exploitatie van het Remo-stort in Houthalen en de verbranding van het ziekenhuisafval in Leuven, blijft Group Machiels ijveren voor een nieuw groot milieuproject in Limburg. Algemeen directeur André Meers: "Hoe je het ook draait of keert, ondanks alle recyclage zal er altijd nood zijn aan de eindverwerking van afval. Naast gecontroleerd storten, geloven wij in een milieuvrien...

Naast de exploitatie van het Remo-stort in Houthalen en de verbranding van het ziekenhuisafval in Leuven, blijft Group Machiels ijveren voor een nieuw groot milieuproject in Limburg. Algemeen directeur André Meers: "Hoe je het ook draait of keert, ondanks alle recyclage zal er altijd nood zijn aan de eindverwerking van afval. Naast gecontroleerd storten, geloven wij in een milieuvriendelijke verbranding met energierecuperatie." De overheid heeft de oven in Viversel met een capaciteit van 320.000 ton echter afgeschoten. Vlaamse minister van Milieu Vera Dua ( Agalev) kiest voor scheiden en vergisten. Meers: "Daarom hebben wij eind vorig jaar samen met Indaver het voorstel gelanceerd om aan onze kolenhaven in Beringen het Recyclagepark Limburg ( RPL), met een capaciteit van 150.000 ton, te bouwen." De Bond Beter Leefmilieu kant zich niet tegen het initiatief op zich. BBL heeft wel bezwaren tegen de ontbrekende inpassing in een algemeen verwijderingsbeleid voor huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Bovendien is de milieuvereniging niet te vinden voor het toekennen van exclusiviteit voor (met huishoudelijk afval vergelijkbaar) bedrijfsafval. En ook de volledige privé-exploitatie zint haar niet. BBL-beleidscoördinator Bart Martens: "Het is ook nog niet zeker dat de aan- en afvoer van afvalstoffen op een milieuvriendelijke manier zal gebeuren. Dat geldt des te meer daar de Bestendige Deputatie onlangs nog ongeoorloofd een vergunning heeft afgeleverd voor de uitbreiding van het Remo-stort. Het creëren van zo'n overcapaciteit is in strijd met het principe van de krappe planning dat door het Uitvoeringsplan wordt aangehouden en doet de druk afnemen op de noodzakelijke preventie en selectieve inzameling van het restafval." Meers: "Op verzoek van de provincie zochten en vonden we een andere locatie: Zutendaal. Toch hebben de betrokken gemeenten een negatief advies over de milieuvergunningsaanvraag gegeven wegens het onduidelijke overheidsbeleid ter zake. Het is om moedeloos van te worden. Wij willen _ desgewenst samen met de intercommunales _ de best beschikbare technieken inschakelen om een milieuvriendelijke oplossing voor het afvalprobleem in Vlaanderen te bieden, maar vangen telkens bot. Zo worden we gedwongen in het buitenland investeringsopportuniteiten te zoeken."