Wij lezen Trends al jaren en kennen dit als een doorgaans ernstig blad.
...

Wij lezen Trends al jaren en kennen dit als een doorgaans ernstig blad.Het artikel op blz. 116 van Trends nr. 38 van 23 september 1999 waarin uw medewerker Van Doveren zich geroepen voelde om in de meest florissante termen de Belgische kust-gastronomie in het algemeen, het restaurant Marquize en de uitbaters ervan in het bijzonder in de grond te boren, past evenwel veeleer in de sector riooljournalistiek. De denigrerende en giftige uitlatingen van uw medewerker, zelfgekroonde keizer in de gastronomie, getuigen van een bedenkelijk niveau. Sommigen opperen dat uw medewerker voor zijn operatie beschadiging betaald werd door een jaloerse concurrent maar dit kunnen wij niet meteen geloven. En u?U zult alleszins samen met uw medewerker het volgende willen noteren:Ons restaurant dat omschreven wordt als een "paviljoenachtig bouwwerk omgeven door een zee van parkingvelden" betreft in werkelijkheid een uniek, geklasseerd gebouw zodat de culturele achtergrond en smaak van uw medewerker alvast voor verbetering vatbaar lijkt.Het "originele" apertief, t.t.z. de kir van de vriendin van de heer Van Doveren werd volgens de standaardverhoudingen gemaakt. Toen bleek dat haar smaak afwijkend was, hebben wij de dosering van haar aperitief meteen aan haar wensen aangepast, over de niet-smaakdodende whisky die uw medewerker als aperitief tot zich nam en over de wijn noteren wij geen opmerkingen.Ook op culinair gebied dienen wij uw medewerker te feliciteren nu hij ons een "versleten repertoire" verwijt terwijl hij erin slaagde om op de nochtans zeer gevarieerde spijskaart er precies de garnaalkroketten en de gebakken zeetong uit te pikken, inderdaad twee (veel gevraagde) klassiekers aan de kust en elders.Van uw medewerker-topgastronoom kon inderdaad een iets origineler keuze worden verwacht. Als er dan toch een origineel gerecht werd gekozen, kreeg dit van uw fijnproever het etiket "onsamenhangend" opgespeld, terwijl garnering door hem als bergen werd aangezien. M.a.w. uw medewerker klasseert het bekende bij het ouderwetse; het onbekende bij het onbeminde...Bij het protestloos afrekenen stelde de heer Van Doveren dat het hem wonderwel gesmaakt had. Van Doveren nam enige dagen na zijn bezoek nog telefonisch contact met oog op een fotoreportage. Weerom zonder enige negatieve opmerking, wel integendeel, stelde hij aangenaam verrast te hebben vernomen dat de uitbater 5 jaar in het sterrestaurant "Hostellerie Le Fox" in De Panne had gewerkt. In zijn artikel stelt hij evenwel ontgoocheld te zijn.Is het niet gebruikelijk, dan wel eerlijker en moediger, om bij het afrekenen de beweerde grieven te uiten dan nadien op onwaardige wijze aan bewuste beschadiging te doen, via publicatie in de media?De uitlatingen over de rok van de uitbaatster, de leeftijd en het voertuig van de uitbater-kok laten wij voor wat deze waard zijn.Claude HennebertAnn Van AckerNaschrift van de redactie: Uit principe worden de restaurants in deze rubriek - en behoudens enkele uitzonderingen - anoniem bezocht. Dat was ook het geval bij restaurant Marquize, waar de rekening na de maaltijd werd betaald zonder dat Pieter Van Doveren zich kenbaar maakte.