Stijgende energie- en voedingsprijzen hebben zowat overal ter wereld de inflatie doen oplopen. In Europa maar ook in de VS viel de groei in het eerste kwartaal bovendien opvallend goed mee. Op de financiële markten heeft de recessievrees de voorbije weken snel plaatsgemaakt voor inflatievrees.
...

Stijgende energie- en voedingsprijzen hebben zowat overal ter wereld de inflatie doen oplopen. In Europa maar ook in de VS viel de groei in het eerste kwartaal bovendien opvallend goed mee. Op de financiële markten heeft de recessievrees de voorbije weken snel plaatsgemaakt voor inflatievrees. Nochtans bevestigden de meest recente indicatoren opnieuw het recessiescenario voor de VS. De huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de consument staan nog steeds onder druk en er is vooralsnog geen sprake van verbetering. De recente problemen in de kredietmarkt worden bovendien meer en meer voelbaar in de reële economie. In het tweede kwartaal werden kredietvoorwaarden verder verstrakt, vooral in de categorieën die tot nu toe gespaard bleven, zoals de kredieten aan bedrijven en kredietkaarten. Benzineprijzen gingen intussen opnieuw door het dak (+25 % in drie maand tijd). Dat voorspelt weinig goeds voor de economische groei op korte termijn. Er is ook een aantal factoren dat in het voordeel speelt van de Amerikaanse economie. De financiële gezondheid van de bedrijven suggereert dat er deze keer geen massale afdankingen of desinvesteringen moeten worden verwacht. De dollar staat historisch zwak en de uitvoersector profiteert van de sterke groei in de ontluikende economieën. De Fed heeft de beleidsrente bovendien al fors verlaagd en nooit eerder kwam de overheid zo snel over de brug met budgettaire maatregelen. De komende weken mogen de Amerikaanse gezinnen cheques met belastingteruggaven voor in totaal 1 % van het bbp in de bus verwachten. Voorlopende indicatoren bevestigen niettemin dat vanuit de VS nog een pak slechts nieuws mag worden verwacht. Een 'normale' recessie duurde in het verleden zo'n acht tot tien maanden. Als de recessie effectief rond de jaarwisseling is begonnen, hebben we nog zo'n vijf maanden van verslechterende macrodata voor de boeg. Op basis van de grote voorraad onverkochte woningen kunnen huizenprijzen vanaf het huidige niveau nog dalen met meer dan 10 %. De zwakkere cijfers zullen bijgevolg vooral komen vanuit de huizenmarkt. Maar ook aan de kant van de gezinnen zal het nieuws nog een tijdje tegenvallen. De arbeidsmarkt, de voorbije jaren de belangrijkste aanjager van de gezinsbestedingen, reageert doorgaans met enige vertraging en voorlopende indicatoren suggereren dat de werkloosheid verder kan oplopen tot 6 %. Dat zou betekenen dat er toch nog zo'n 800.000 jobs moeten verdwijnen. (T)