Ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen... Eric André ( MR) heeft als staatssecretaris in de Brusselse regering niet meteen het profiel van iemand die zich bezighoudt met de financiering van groeibedrijven. Nochtans staat hij bekend al een van dé pleitbezorgers van maatregelen die de toegang van KMO's tot bankkredieten en financiële markten makkelijker moeten maken.
...

Ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen... Eric André ( MR) heeft als staatssecretaris in de Brusselse regering niet meteen het profiel van iemand die zich bezighoudt met de financiering van groeibedrijven. Nochtans staat hij bekend al een van dé pleitbezorgers van maatregelen die de toegang van KMO's tot bankkredieten en financiële markten makkelijker moeten maken. Al in 2001 zetelde André samen met onder andere wijlen Aimé Desimpel als voorzitter in een speciale task force die belast was met het onderzoek naar een betere krediettoegang voor KMO's (de zogenaamde werkgroep-Desimpel). André: "Ik volg die materie wel degelijk op de voet, want ik doceer economie aan de UCL en aan HEC², een hogeschool in Luik. Bovendien ben ik voor het begin van mijn ministeriële carrière zeer actief geweest in het bedrijfsleven." Het voorzitterschap van de werkgroep (samen met Georges Lenssens) is dus maar een van de vele petjes die André draagt. De werkgroep maakte onlangs haar definitieve conclusies bekend en overhandigde die aan minister van Financiën Didier Reynders ( MR). In het verslag wordt onder meer gepleit voor de invoering van aandelen met meervoudig stemrecht en voor de creatie van een private privak. ERIC ANDRì. "Ik zal beginnen met het eerste voorstel. Uit het tussentijdse rapport van de task force bleek dat er bij jonge bedrijven nog altijd ernstige problemen zijn met de vraag naar kapitaal. Sommige bedrijfsleiders staan terughoudend tegenover durfkapitalisten. Als die in de onderneming stappen, dreigen de oprichters de controle over hun vennootschap ter verliezen. Een mogelijke oplossing is dat de vennootschap aandelen met meervoudig stemrecht uitgeeft. Dankzij die maatregel zouden niet-genoteerde bedrijven hun kapitaal aan institutionele investeerders kunnen aanbieden om hun groei te financieren, zonder bij wijze van spreken hun kind te moeten loslaten. Al is een beursgang nu niet populair, zo'n maatregel blijft de ideale voorbereiding voor een beursintroductie. Bovendien zorgen aandelen met meervoudig stemrecht voor een grotere liquiditeit van de genoteerde aandelen door een verhoging van de free float." ANDRì. "Verschillende landen erkennen het principe van aandelen met meervoudig stemrecht, maar eigenlijk is er geen enkel stelsel dat als voorbeeld kan fungeren. In Frankrijk is er dubbel stemrecht. In Zweden is het niet uitzonderlijk dat een aandeel gelijk staat met tien stemmen. Keerzijde van de medaille is dan weer dat zo'n stelsel niet altijd voldoende bescherming biedt voor de minderheidsaandeelhouders. In België zouden we zo ver niet gaan: een optioneel stelsel, waarbij het stemrecht moet worden beperkt tot vijf stemmen per aandeel." ANDRì. "Dat klopt. Ik heb de conclusies van de werkgroep vorige week verdedigd op de Venture Capital Summit en kreeg vanuit die hoek onmiddellijk de wind van voren. Tja, durfkapitalisten zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd in reglementeringen als die in hun voordeel uitdraaien. Maar het is de bedoeling dat bedrijven aan de nodige middelen raken, en van hen krijg ik heel positieve signalen. Organisaties zoals het Verbond van Belgische Ondernemingen of Unizo willen er alles aan doen om de voorstellen in wetteksten te laten gieten." ANDRì. "Ja, vooral omdat het toelaat aan particuliere beleggers om in niet-genoteerde bedrijven te investeren. We willen die privak ook openstellen voor buitenlanders. Dat maakt de privak tot ideaal middel om de KMO's in het buitenland te promoten. Indien van die privaks werk wordt gemaakt, zullen KMO's niet langer moeten klagen over het feit dat kredieten of familiepatrimonium hun enige financieringsbronnen zijn." Alain Mouton [{ssquf}]"Dankzij aandelen met meervoudig stemrecht zouden niet-genoteerde bedrijven hun kapitaal aan institutionele investeerders kunnen aanbieden, zonder 'hun kindje' te moeten loslaten."