Het Nationaal Instituut voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen ( Niras) is op zoek naar gemeenten die geschikt zijn om er laagradioactief afval te bergen. Zoals bekend staan de Vlaamse burgemeesters niet meteen te trappelen om dat afval in de eigen achtertuin te bergen. Vandaar dat het Niras kiest voor de overlegmethode: het instituut wil samen met de gemeentebesturen onderzoeken of een locatie a...

Het Nationaal Instituut voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen ( Niras) is op zoek naar gemeenten die geschikt zijn om er laagradioactief afval te bergen. Zoals bekend staan de Vlaamse burgemeesters niet meteen te trappelen om dat afval in de eigen achtertuin te bergen. Vandaar dat het Niras kiest voor de overlegmethode: het instituut wil samen met de gemeentebesturen onderzoeken of een locatie al dan niet geschikt is om er laagradioactief en kortlevend afval te bergen. Evelyn Hooft, woordvoerster van het Niras: "We maken de studie liever samen met de betrokken gemeente in plaats van na afloop van de studie met een voorstel naar het gemeentebestuur te trekken. Bovendien gaat het alleen om onderzoek. De gemeente kan zich nog altijd terugtrekken." Dessel, gelegen in een bestaande nucleaire zone, is alvast de eerste gemeente die met het Niras in zee gaat. Op 1 oktober gaat het partnerschap van start. Daarin zijn, naast het gemeentebestuur, ook lokale bedrijven en verenigingen vertegenwoordigd. De Universiteit Antwerpen zal het project wetenschappelijk begeleiden. Kris Van Dijck ( VU&ID), burgemeester van Dessel, zegt dat de gemeente geen vragende partij is, maar onderstreept de goeie relatie met het Niras: "Bovendien zou het absurd zijn ons te verzetten tegen een studie. Mocht daaruit blijken dat Dessel inderdaad technisch geschikt is, dan heeft de gemeenteraad nog altijd het laatste woord en kan hij een negatief advies aan de regering geven." Zoals voorzien in het werkprogramma van het Niras - dat op de ministerraad van 16 januari 1998 werd goedgekeurd - onderhandelt het instituut ook nog met andere gemeenten over een soortgelijk partnerschap. In aanmerking komen alleen de bestaande nucleaire zones - naast de regio Mol-Dessel-Geel zijn dat Doel, Tihange en Fleurus - en gemeenten die zich uit eigen beweging kandidaat stellen. Maar tot dusver voelde geen enkele gemeente zich geroepen om het Desselse voorbeeld te volgen. De uitkomst van het onderzoek in Dessel wordt pas vanaf 2001 verwacht. Zowel oppervlakte- als diepteberging van het afval komen in aanmerking.Het afval wordt momenteel opgeslagen bij Belgoprocess uit... Dessel. Kris Van Dijck is zich bewust van de ironie van de situatie: "Als elke gemeente 'neen' zegt, blijft het afval gewoon in Dessel, studie of niet."