Nu domineert de Bundesbank het monetaire beleid in Europa, maar het is niet te verwachten dat in een EMU die monetaire discipline maatgevend wordt. Straks kan blijken dat de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl dingen heeft weggegeven op een manier die door het publiek in Duitsland niet zal worden aanvaard. Tot nu toe wil geen enkele politieke partij een verkiezingsitem van Europa maken. Maar als men stra...

Nu domineert de Bundesbank het monetaire beleid in Europa, maar het is niet te verwachten dat in een EMU die monetaire discipline maatgevend wordt. Straks kan blijken dat de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl dingen heeft weggegeven op een manier die door het publiek in Duitsland niet zal worden aanvaard. Tot nu toe wil geen enkele politieke partij een verkiezingsitem van Europa maken. Maar als men straks het gevoel heeft er te zijn ingeluisd, dan wordt het wel een issue. ( André Scász, tot voor enkele jaren belast met het internationaal beleid van De Nederlandsche Bank, in NRC Handelsblad, 21 maart 1998) Als men bij problemen in Europa een boeman nodig heeft, bieden zich de Duitsers - alsof het genetisch bepaald is - vanzelf aan. ( De Duitse Bondskanselier Helmut Kohl, in Focus, 23 maart 1998) In Nederland leeft nog altijd de vrees dat de IJzeren Rijn economisch schadelijk is. Immers, de Belgische en Nederlandse zeehavens zijn eeuwenoude rivalen en dat leidt gemakkelijk tot de stelling dat wat goed is voor Antwerpen, niet goed is voor Rotterdam. Die redenering houdt geen stand. In Europees perspectief zijn Rotterdam en Antwerpen naburige havensteden met complementaire functies en een gezamenlijk belang. Nederland moet alles doen wat binnen zijn bereik ligt om Antwerpen een gemoderniseerde, directe spoorverbinding met het Duitse achterland te bezorgen. ( Commentaar in NRC Handelsblad, 17 maart 1998) Innovatie heeft in Europa tot nog toe vooral bijgedragen tot een hogere productiviteit van het productieproces. Het is echter even belangrijk om - zoals in de VS - die nieuwe technologieën te verspreiden onder het grote publiek. ( Jean-Hervé Lorenzi, voorzitter van de Franse 'Cercle des Economistes', in Le Nouvel Economiste, 13 maart 1998) In de Verenigde Staten blijven 346.000 vacatures voor geschoold personeel openstaan. En toch stuurt Washington immigranten terug naar huis, zelfs al hebben die een diploma van een Amerikaanse universiteit. Nam de Hongaarse immigrant en Intel-baas Andy Grove misschien werk af van "echte" Amerikanen, of hielp hij 50.000 jobs creëren? ( T.J. Rodgrs, voorzitter en CEO van Cypress Semiconductor Corp., in The Wall Street Journal, 18 maart 1998)