De benarde situatie waarin Japan zich momenteel bevindt, komt uiteindelijk voort uit zelfmisleiding. De Japanners hebben nooit geaccepteerd dat zij echt baat kunnen hebben bij verandering, dat verandering meer is dan een reactie op kritiek van de VS. Binnen het systeem was sparen belangrijker dan consumeren en was bureaucratische macht belangrijker dan de markt. Efficiënte exportindustrieën werden gesteund met ruime investeringen. In Japan zelf beschermde de...

De benarde situatie waarin Japan zich momenteel bevindt, komt uiteindelijk voort uit zelfmisleiding. De Japanners hebben nooit geaccepteerd dat zij echt baat kunnen hebben bij verandering, dat verandering meer is dan een reactie op kritiek van de VS. Binnen het systeem was sparen belangrijker dan consumeren en was bureaucratische macht belangrijker dan de markt. Efficiënte exportindustrieën werden gesteund met ruime investeringen. In Japan zelf beschermde de regering bepaalde groeperingen (boeren met veel uitgaven, kleine winkeliers, kartels), die de Japanse manier van leven bestendigden, ook al bleven de prijzen voor de consument daardoor hoog. Sociale stabiliteit en economische groei leken verenigbaar. ( Robert Samuelson in De Volkskrant van 7 januari '98) Cor Boonstra heeft in wezen nog niet veel meer gedaan dan de miscalculatie van 1996, waar hij zelf medeverantwoordelijk voor was, rechttrekken. Hij kampt met een verouderd en volgens hem deels incapabel management, waarvan hij de komende jaren liefst 70 procent zal moeten vervangen. Inmiddels heeft hij te maken met een crisis in Azië, die zeker een negatieve invloed zal hebben op de afzetten aldaar. Wat Boonstra wérkelijk waard is, moet hij nog bewijzen. ( Marcel Metze in NRC Handelsblad van 6 januari) Ian Strachan, chief executive van BTR, is er reeds van op de hoogte dat na de nieuwe winstverwittiging in december, de institutionelen geen slecht nieuws meer zullen aanvaarden. Als BTR een nieuwe winstklap krijgt in Azië, of ontgoochelt in zijn ontslagprogramma, dan kan Mr Strachan alleen maar hopen dat de komst van een nieuwe voorzitter, Bob Bauman van British Aerospace, hem extra tijd zal geven. ( Andrew Edgecliffe-Johnson in de Financial Times van 3 januari)De vraag is of we het Informatie-tijdperk tegemoet gaan of het Microsoft-tijdperk ? Het is zoiets als Microsoft vs. de mensheid en de mensheid is de underdog. ( Larry Ellison in Business Week van 19 januari) China lijkt niet zo kwetsbaar omdat (a) zijn munt niet convertibel is, en (b) het een hoog niveau van buitenlandse wisselreserves heeft in vergelijking met zijn schuldgraad. China's grootste probleem is dat het een enorme hoeveelheid niet-recupereerbare leningen heeft in lokale banken en in lokale munt. ( David Hale, Zurich Group, in Fortune van 12 januari)