Het is tijd dat Zuidoost-Azië zichzelf onderwerpt aan een kritisch zelfonderzoek. De manier waarop Asean tot nu toe werkte, is de associatie steeds meer in de weg gaan staan. Iedereen bleef altijd beleefd tegen elkaar, er was zelden bemoeienis met elkaars binnenlandse politieke problemen. Alles draaide om consensus en ceremonie. Dat heeft Zuidoost-Azië uiteindelijk totaal verlamd.
...

Het is tijd dat Zuidoost-Azië zichzelf onderwerpt aan een kritisch zelfonderzoek. De manier waarop Asean tot nu toe werkte, is de associatie steeds meer in de weg gaan staan. Iedereen bleef altijd beleefd tegen elkaar, er was zelden bemoeienis met elkaars binnenlandse politieke problemen. Alles draaide om consensus en ceremonie. Dat heeft Zuidoost-Azië uiteindelijk totaal verlamd. ( Abdul Razak Abdullah Baginda, directeur van het Malaysian Strategic Research Centre en adviseur van de Maleisische regering, in NRC Handelsblad, 13 december 1997) Ik krijg het op mijn heupen als mensen me vertellen dat computers de productiviteit niét ten goede zijn gekomen. Het is toch heel eenvoudig : eerst hebben computers het werktempo opgedreven, het beslissingsproces versneld en de informatiedoorstroming verhoogd. En dan kwam het Internet. Het resultaat ? Dankzij de computer en de elektronische snelweg kunnen we vandaag al de krant van morgen lezen. ( Andy Grove, topman van Intel, in Forbes Asap, 1 december 1997) Sommige opties die in Kyoto werden voorgesteld (maar nog niet gelicht), zijn voor discussie vatbaar. Het opzetten van een "pollutiemarkt" waarop toelating om te vervuilen kan worden verhandeld, ziet eruit als een onderpand op efficiëntie. Des te beter als dat inderdaad zo is. Maar als de markt een middel wordt voor de rijken om met hun rijkdom van de armen het recht af te kopen om zich te blijven gedragen als verspillers, dan zou dit om een onaanvaardbare afwijking gaan. Het zou precies hetzelfde zijn wanneer voor iedereeen en in het belang van iedereen de snelheid wordt beperkt, maar enkele automobilisten het recht kunnen kopen om toch 200 km per uur te rijden. ( Commentaar in Le Monde, 12 december 1997) Bedrijven vervallen vaak in oude gewoonten als de externe consultant is vertrokken, zoals afslankers na hun dieet zondigen en vervolgens hun oude eetpatroon aannemen. Ze moeten meer bewegen en minder eten. ( Consultant David Maister maakt de vergelijking tussen bedrijven die telkens andere organisatieadviseurs inhuren en dikzakken die steeds een ander dieet uitzoeken om af te vallen, in Elsevier, 6 december 1997) Vroeger was immoreel gedrag het voorrecht van de heerser, wiens willekeur werd gerechtvaardigd door geestelijken die uitlegden dat het allemaal Gods wil was. In de meeste landen, zoals islamitische en ook veel Aziatische, is dat nog steeds zo. De grootste bedreiging voor autoritaire, repressieve regimes blijkt juist de sluipende opmars van het marktdenken ( Commentaar van Ed Lof in HP/De tijd, 12 december 1997, naar aanleiding van de beursfraude in Nederland) ANDY GROVE (INTEL)