GEEN REGIONALE OPSPLITSING.
...

GEEN REGIONALE OPSPLITSING.De resultaten van Watco/EdS zijn uitstekend. Vorig jaar realiseerden deze afvaldochters van de Fabricom Groep een geconsolideerde omzet van 18,7 miljard frank of een groei van zo'n 15% op twaalf maanden tijd. Na de recente overnames in Nederland (zie Trends van 28 mei '98) en Canada ( Services Sanitaires Transvick) wordt in 1998 naar verwachting de 24 miljard frank overschreden. Recente contracten zijn de grondreiniging van de Dijle-storten in Leuven, de industriële reiniging van de Leuna-raffinaderij in Leipzig, Shell Pernis, de inzameling van glas voor Fost Plus in de provincie Luik, de afvalophaling voor de intercommunale Ivio in de omgeving van Izegem, het Diftar-project (differentiële tarificatie) voor Limburg en Ivago, de ombouw van de oude elektrische centrale in Rotterdam tot een afvalverwerkingscentrum en de herwerking van vervallen Danone-producten tot dierenvoedsel. Albert Rolin, gedelegeerd bestuurder van de Fabricom Groep: "Vandaag beschikt Watco/EdS over het kapitaal, de mensen en de knowhow om op eigen houtje haar toekomst te bepalen. Volgens ons businessplan zullen we tegen 2002 een omzet van 40 miljard frank realiseren, wat van Watco meteen een Europese markleider maakt. Een eventuele fusie met Sita heeft dus weinig zin. Bovendien is de wereld groot genoeg om niet te veel in elkaars vaarwater te moeten werken." Maar van een regionale opsplitsing is geen sprake. Als voorbeeld haalt Rolin de recente acquisities van Ecotechniek, Van Bennekom en Holwerda in Nederland aan - samen goed voor een omzet van zo'n 1,7 miljard frank - waardoor Watco zijn concurrent Sita als marktleider bij onze noorderburen verdringt. Tegelijkertijd sloot de Tractebel-kleindochter een deal af met Delta om haar aandeel in het Nederlands milieubedrijf Verstraeten & Verbrugge op te trekken van 50 naar 100% in ruil voor een kruisparticipatie van het Zeeuws-Vlaamse nutsbedrijf in de Belgische joint venture Verstraete Verbrugge Watco (49%). Behalve in de Benelux zijn Watco en EdS actief in zeven landen: Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Spanje, Portugal en Canada. Samen beheren ze het afval van meer dan 200 steden en gemeenten, goed voor zo'n zes miljoen inwoners. Rolin: "Wat de buitenlandse expansie betreft, gaan we stap voor stap te werk. In plaats van heel de wereld te willen veroveren, selecteren we een kleine groep van landen, waar we ons goed willen inburgeren. Wat de nabije toekomst betreft, concentreren we ons vooral op Groot-Brittannië, Polen en Canada."ERIC POMPEN