Aardgas is oubollig, telekom is flitsend. Aldus het gezond verstand van vandaag. Is dat gezond verstand wel zo gezond ? Aardgas is een belegging voor de Goede Huisvader en telekom een griezelig waagstuk. De telekommunikatie is een turbulente sektor waar de technologie van morgen in een handomdraai de technologie van eergisteren wordt.
...

Aardgas is oubollig, telekom is flitsend. Aldus het gezond verstand van vandaag. Is dat gezond verstand wel zo gezond ? Aardgas is een belegging voor de Goede Huisvader en telekom een griezelig waagstuk. De telekommunikatie is een turbulente sektor waar de technologie van morgen in een handomdraai de technologie van eergisteren wordt.Is het niet verstandiger om de sommen die in Vlaanderen gemobilizeerd worden voor toekomstgerichte en grootse investeringen te koncentreren in een branche met veel toekomst, een rijpe technologie en waarin het land tussen Noordzee en Maas zijn unieke ligging kan uitspelen ? In telekom is de Vlaamse unique selling proposition zwak tot onbestaande, in aardgas leven we op een pot boordevol goud. Is de inwisseling van Telenet Vlaanderen door Gasnet Vlaanderen dus verdedigbaar ?De naam Gasnet Vlaanderen is vandaag niet mondgemeen, morgen wordt hij een futuristisch koncept dat Vlaamse kapitalisten zal doen cijferen en dromen. Industriëlen in noordelijk Europa, Brusselse EU-deskundigen en stafmedewerkers van de Vlaamse ministers worstelen zich door de details van het plan. Gasnet Vlaanderen verhandelt gas in eigen land en is een verkeersleider voor gastrafiek in de ruimte Keulen-Antwerpen-Zeebrugge-Londen-Rotterdam-Keulen. Gasnet Vlaanderen zal in de eerste faze een ideale konkurrent zijn van Distrigas. Gasnet Vlaanderen is voor de chemienijverheid in Antwerpen en de Kempen een alternatief voor de privé-monopolist. Nadat Gasnet Vlaanderen in de konkurrentiestrijd zijn weerbaarheid bewezen heeft kan in een tweede faze, vanuit een machtspositie, een Fortis-koepel gecreëerd worden voor Gasnet Vlaanderen én Distrigas. Door de koepel, een Vlaamse verankering, wordt Distrigas onafhankelijker van Gaz de France, Suez en haar Belgische dochter Generale Maatschappij.Wat zijn de elementen van het dossier ? Ten eerste. De gastechnologie is bekend, grote doorbraken worden niet meer verwacht in de volgende decennia. Ten tweede. Zoals de elektriciteitsmarkt een geliberalizeerde markt wordt door de zogenaamde Third Party Access (derden zullen doorvoer van hun stroom over de bestaande elektriciteitslijnen kunnen afdwingen) , zo evolueert de gasmarkt eveneens naar een Third Party Access. Nederland, zie SEP, pioniert. Wie EU-kommissaris voor de Konkurrentie Karel Van Miert een testdossier aanbiedt, kan rekenen op zijn steun om de (Belgische) gasmarkt open te breken. Gasnet Vlaanderen heeft alle kenmerken van een proefstuk. Distrigas is vandaag de monopoliehouder in België. Een nieuwe aanbieder van aardgas dient niet meer een eigen net uit te bouwen. Gasnet Vlaanderen kan terecht bij het Russische Gazprom. Ten derde. Wie naar de oosterbuur kijkt, weet hoe de gasbevoorrading van Europa zal evolueren in de 21ste eeuw. Vlaanderen moet slechts kijken in het Duitse draaiboek. Naast Ruhrgas bouwt Wintershall, van BASF, zijn aanbod uit, zie Trends van 25 mei '95. Wintershall investeert in samenspraak met Gazprom. Dit bedrijf leeft op de grootste gasvoorraad van Europa. Het GOS bezit 40 % van de wereldaardgasreserves. Het Russische aandeel bedraagt 80 procent. De verhouding reserves/produktie ligt bij het huidige produktietempo op 76 jaar. De ruggegraat van de samenwerking tussen Duitsers en Russen is de in aanbouw zijnde Yamal-pijplijn. De Yamal-gasvelden hebben een winbare reserve van 11.000 miljard kubieke meter. De Yamal-pijp door Duitsland heeft een eindpunt in Eynatten aan de Belgisch-Duitse grens. Een tweede aanvoerroute, het recentste plan, is een pijplijn over de bodem van de Oostzee. Deze optie, in ogenschouw genomen door Finnen en Russen, kost een vijfde van het landvervoer. Tussen Eynatten en Zeebrugge (aanlandingspunt voor Algerijns gas en voor de Interconnector uit Groot-Brittannië) vloeit over enkele jaren langs de bestaande pijpleidingstraat gas van west naar oost. Dit laatste is een aflopende zaak. In 2010 is het gas uit de Noordzee (dus het gas van British Gas) uitgeput en stroomt door de Interconnector in tegengestelde richting gas van het vasteland naar het Verenigd Koninkrijk. In dezelfde trant is de belangstelling van de Duitse aardgasbedrijven te begrijpen voor de Italiaanse gassektor. Ruhrgas maneuvreert met Mediobanca voor de gasbelangen van ENI, Wintershall zet zijn pionnen uit voor Montedison. Vandaag is Italië na Nederland hét gasland van West-Europa. De toekomst ligt echter in het oosten. Ook voor de Italiaanse industrie. Wie het netwerk van Europa bespeelt laat het geld rinkelen. Ten vierde. Het geld ? Gasnet Vlaanderen kan een eerste projekt worden van een op te richten intercommunale beleggingsmaatschappij. De gemengde intercommunales hebben een tikkeltje meer inspraak dan de zuivere intercommunales, echter in grote lijnen zijn en blijven zij onmachtigen. De intercommunales bezitten de grootste voorraad aan investeringsmiljarden in Vlaanderen. Zij wenden deze schat aan mogelijkheden onvoldoende aan, omdat de versnippering, met uitzondering van Iveka in de provincie Antwerpen, groot is. De intercommunales hoeven slechts te kijken naar wat hun konfraters in Frankrijk verrichten in het steekspel met de Franse overheidsmonopolist Gaz de France. Van quantité négligeable (de situatie van de Belgische intercommunales) evolueren de Franse intergemeentelijke bedrijven naar een erkend en herkenbaar partnerschap. Dit kan een start betekenen voor het gemeentelijke kapitalisme. De chefs van de Belgische intercommunales hebben geen flauw benul van de bedrijfswereld, daardoor zijn ze een speelbal. Een groots projekt als Gasnet Vlaanderen kan hen dwingen te professionalizeren. Het zogenaamde partnership van de intercommunales in Distrigas is een fopspeen.Telenet Vlaanderen haalt de expertise in huis van US West. Gasnet Vlaanderen kan shoppen voor een gelijkaardige strategische partner in Noord-Europa. De belangstelling leeft er. Gasnet Vlaanderen is een schitterende kans voor het jonge Vlaamse geld. Koop vandaag uw woordenboek Nederlands-Russisch.F. Cr.