De Bank van Limburg, tot voor kort het Limburgs Beroepskrediet, plooit zich terug op haar provincie. Weg van de Nationale Kas voor het Beroepskrediet.
...

De Bank van Limburg, tot voor kort het Limburgs Beroepskrediet, plooit zich terug op haar provincie. Weg van de Nationale Kas voor het Beroepskrediet.Tot voor kort was er amper een verschil tussen het Limburgs Beroepskrediet ( LBK) en zijn zustercoöperatieven, die opereren onder de koepel van de Nationale Kas van het Beroepskrediet (NKBK). Hierin is nu verandering gekomen. Het LBK werkt sinds kort onder de naam Bank van Limburg en laat het blauwe-kruisjeslogo van de andere beroepskredieten vallen voor een nieuw merk : de eenhoorn. "We nemen afstand van de NKBK, waarvan het onduidelijke imago ons geen voordelen oplevert," aldus Fons Cox, directievoorzitter en gedelegeerd bestuurder van de coöperatieve bank. "De eenhoorn staat symbool voor de eenzame figuur die geluk brengt. We zijn misschien provincialistisch, maar als Limburgers zijn we daar best trots op." Cox wil ook de activiteiten van zijn bank, oorspronkelijk uitsluitend bedoeld voor zelfstandige ondernemers, uitbreiden. "Wij geloven dat we ons als bank voor particulieren kunnen onderscheiden van andere instellingen zonder provinciaal etiket," zegt hij. "Een marketingstudie toont aan dat er vraag is naar een retail bank van en voor Limburgers. Omdat we in vergelijking met grotere banken dichter bij de klant werken, zullen we ook aan een betere prijszetting kunnen doen." De directievoorzitter staat symbool voor de nieuwe wind die door de bank waait. Hij wil duidelijk af van het imago van de kwakkelende, ietwat corporatistische bank voor de kleine zelfstandige. De bank kan daarvoor rekenen op de drie referentie-aandeelhouders : de Limburgse Kamer van Koophandel, het NCMV en de Syndicale Kamer van de Bouw.Vandaag heeft de Bank van Limburg een balanstotaal van 7,5 miljard frank. Cox, ambitieus : "Dat willen we in enkele jaren optrekken tot zo'n 20 miljard frank. Daarom moet de bank strategische allianties aangaan met andere instellingen, zoals dat vandaag al gebeurt met Paribas. Als het ons uitkomt, zullen we ook nog werken onder de koepel van de NKBK." NKBK, die de kredieten van de onafhankelijke kredietverenigingen groepeert en een deel van de marketingstrategie voor hen voert, staat momenteel op een keerpunt. Verleden week werd het (op 31 december 1996 gedateerde) Koninklijk Besluit gepubliceerd dat nodig was om het te privatiseren. De NKBK en enkele kredietverenigingen zoals het Antwerps Beroepskrediet liggen al een tijdje overhoop over de aanwending van de reserves van de lokale coöperatieven (een half miljard voor de Bank van Limburg). "De onduidelijke situatie bij de NKBK zal nog een tijdje duren," voorspelt Cox, zelf afkomstig uit Lommel. "We kunnen echt niet wachten tot de privatisering achter de rug is. We moeten vooruit."FONS COX (BANK VAN LIMBURG) Er is plaats voor een retail bank van en voor Limburgers.