WEDDEN OP ALKOHOL.
...

WEDDEN OP ALKOHOL."Eigenlijk zijn wij toevallig met de handel in industriële alkohol begonnen, " zegt Charles-Albert Peers. "In 1987 stelde de trader Philippe Meeus aan MMM voor om samen te werken. Twee jaar later ontstond een eerste, voorzichtige aktiviteit. De oorspronkelijke optiek bestond erin Braziliaanse alkohol in Europa te verkopen. Daartoe werd de vennootschap MMM alcools opgericht, een 75 %-dochter van de groep en voor 25 % in handen van de trader"Nog datzelfde jaar krijgt de piepjonge vennootschap steun uit onverwachte hoek : de Braziliaanse markt kent een tekort en moet zelf alkohol invoeren. MMM Alcools exporteert communautaire industriële alkohol afkomstig uit Italië naar Brazilië. "Wij hebben toen deelgenomen aan de eerste aanbestedingen, " herinnert Charles-Albert Peers zich nog. Van 1989 tot 1991 hebben wij een buitengewone ontwikkeling van deze aktiviteit gekend. " Deze veranderde optiek heeft dan ook enigszins de aandelenportefeuille van de vennootschap gewijzigd, die 24 % van haar aandelen afstond aan IMA, een Italiaanse distilleerder. "In deze biezonder gespecializeerde handel, waar de producenten en de kopers zeer versnipperd zijn, is de kwaliteit van het logistieke team van kapitaal belang, " precizeert Charles-Albert Peers. "In het begin van de jaren negentig gaat de onderneming uitkijken naar de ontplooiing van nieuwe aktiviteiten rond twee belangrijke assen. In de eerste plaats door andere handelsaktiviteiten te ontwikkelen om haar aanwezigheid op de wereldmarkten te verankeren, en vervolgens door een Europees distributiesysteem uit te bouwen. Vandaag heeft de vennootschap haar bronnen gediversifieerd door alkohol aan te kopen in Rusland, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië een produkt dat ze dan doorverkoopt in Brazilië. MMM alcools kende zo'n snelle ontwikkeling het bedrijfje dat in het begin 2 personen tewerkstelde, telt nu 17 werknemers dat de aktiviteiten in 1994 werden opgesplitst en aan twee afzonderlijke vennootschappen toevertrouwd. Voortaan houdt MMM alcools zich uitsluitend met de distributie bezig. De nieuwe vennootschap alcotra, die in Genève is gevestigd, houdt zich alleen met de handel bezig en wordt geleid door Philippe Meeus. De aandelen van deze twee zustervennootschappen zijn op volkomen identieke wijze verdeeld (groep MMM 51 %, PM Trade 25 %, en IMA 24 %)."De behaalde resultaten zijn de vrucht van een enorm teamwerk, van de bekwaamheid van een echt geniale trader, en van een onthaalstruktuur die ervaring in handel en financiële kapaciteiten bezat, " beklemtoont Peers. Nochtans waren de risico's van een dergelijke onderneming niet gering : slechts weinig mensen waren bereid het dubbele risico te lopen afhankelijk te zijn van twee zo schommelende en onvoorspelbare markten als Italië en Brazilië. "