Leider in potplanten ?
...

Leider in potplanten ?Telers van sierplanten besteden vaak godganse dagen al rijdend om hun koopwaar aan groothandelaars en exporteurs te leveren. Daarom opent de sierteeltveiling Produco in Wetteren een handelscentrum waar beide partijen elkaar kunnen vinden. Er komt een gemeenschappelijk aanvoerplatform met aanvoerkades waar de telers hun planten kunnen centralizeren, exporteurs kunnen er privé-ruimtes huren om zaken te doen. Daarmee neemt Produco het heft in eigen handen nadat de drie Belgische sierteeltveilingen naast Produco zijn er Flora in Aalst en Euroveiling in Brussel jarenlang vruchteloos onderhandelden over samenwerking. Jammer, want de drie veilingen halen samen amper 2 miljard omzet, een schijntje vergeleken met de Nederlandse collega's van Westland en Aalsmeer die elk ongeveer 50 miljard halen en waar een flink deel van de Belgische groothandel zich bevoorraadt. Zelfs menige Belgische teler verkoopt liever in Westland of Aalsmeer : "De prijsgevoeligheid is daar kleiner," zegt een insider. "Als er bij een Belgische veiling een camion aangevoerd wordt, durft de prijs wel eens ineenzakken." Concreet zou Produco 8400 m² van zijn ruimte afstaan aan het handelscentrum. Brengt Produco daarmee de eigen veilingklok niet in nesten, nu in het handelscentrum telers en handelaars rechtstreeks met elkaar zullen onderhandelen ? "Neen," antwoordt Produco-voorzitter Johan Aelterman, "de klok blijft belangrijk voor de doorzichtigheid van de markt : iedereen ziet welke prijs geboden wordt. Trouwens, nu al helpt Produco bij rechtstreekse verkopen van haar leden-telers aan handelaars. We doen facturatie en debiteurenbeheer voor de telers, en we hebben zelfs bemiddelaars die tegen commissie onderhandelen bij zulke verkopen." Of Aelterman handelaars bij de twee andere sierteeltveilingen wegsnoept, blijft onduidelijk. Hij wil immers niet zeggen welke handelaars zich in het handelscentrum willen vestigen. Het handelscentrum zal zich toespitsen op potplanten, Produco's specialiteit. Weliswaar werkt Produco sinds '91 samen met Flora de eerste neemt potplanten voor zijn rekening, de tweede bloemen maar Euroveiling bleef in de kou staan. Dat ligt aan bepaalde "problemen" waarover Aelterman liever niets zegt. Euroveiling (overigens de enige van het drietal die de wind van achter heeft) verhandelt grotendeels bloemen. Het lijkt er dus op dat Produco, nu de eengemaakte sierteeltveiling er niet komt, alvast een gooi doet naar het leiderschap in de potplanten.