Doorlichten en reorganiseren van bedrijfsprocessen is in de mode. Slimme jongens dokterden daarvoor een softwarepakket uit.
...

Doorlichten en reorganiseren van bedrijfsprocessen is in de mode. Slimme jongens dokterden daarvoor een softwarepakket uit. Met de theorie van de heren Hammer en Champy in gedachten, herdenken managers hun bedrijfsprocessen vanaf nul. Frédéric De Pryck en Paul Van Bergen zien brood in die trend. Van Bergen implementeerde automatiseringsprocessen voor onder meer Computer Sciences en IBM, zowat overal in Afrika. In 1987 kreeg hij van IBM een gouden handdruk, maar bleef als zelfstandig consultant actief in het Midden-Oosten. Frédéric De Pryck werkte in Nederland voor Kuwait Petroleum. Op studiedagen over Business Proces Reengineering (BPR) liep hij Paul Van Bergen tegen het lijf. Samen richtten ze een jaar geleden Qarat op, een consultancy-bureau voor ondersteuning bij BPR's en advies bij human resources management. Van Bergen en De Pryck dachten meteen verder aan een andere actuele tendens : workflowmanagement. Ze ontmoetten een paar slimme Hollanders die een eigen tool ontwikkelden en daarrond in 1995 Business Review International (BRI) uitbouwden. De Pryck en Van Bergen willen het diagnose-instrument van BRI ook in België aanbieden. Qarat mikte aanvankelijk vooral op grote klanten. De business review-tool werkte goed voor onder meer Rabo Bank, ABN-Amro en Van Leer Industrie. In België klopte Qarat zonder complexen aan bij de BBL en het Gemeentekrediet. Qarat sloot zijn eerste boekjaar echter af met verlies. "We schatten de beslissingscyclus van grote bedrijven te kort in," verklaart Frédéric De Pryck. Daarom mikt het nu vooral op kleinere bedrijven. "De belangstelling bij kmo's is groot," klinkt het. "De klant mag eerst tien uur gratis stoeien met een demoversie en daarna kan hij extra schijven kopen." Niet dat de klant meteen aan de implementatie van workflowmanagement moet beginnen. "Veel potentiële klanten zouden al gelukkig zijn, mochten ze alleen nog maar een diagnose of een helder beeld krijgen van hoe hun processen precies verlopen en hoe ze die kunnen optimaliseren." Als klanten dan conclusies trekken uit de doorlichting, hebben ze misschien behoefte aan advies inzake personeelsbeleid ? Daar staat alweer Qarat klaar. Het bedrijfje richt zich immers ook op werving en selectie. En intussen vonden De Pryck en Van Bergen ook een derde activiteit als vertegenwoordiger van de Amerikaanse staat Utah, die in de Benelux vertegenwoordigers zocht om investeringen te lokken. Qarat heeft daardoor een extra voetje tussen vele deuren. "Als je een bedrijf als Sabena contacteert, stelt de naam Qarat weinig voor. Maar wanneer je als vertegenwoordiger van Utah komt, ligt dat al anders. Misschien vliegt Sabena volgend jaar op Salt Lake City," glimlacht Van Bergen. FREDERIC DE PRYCK (QARAT) Veel potentiële klanten zouden al gelukkig zijn, mochten ze alleen nog maar een helder beeld krijgen van hoe hun bedrijfsprocessen precies verlopen.