" Dat is de grootste schaar ter wereld. We hebben die gebruikt voor de sloop van de Gentse Texaco-raffinaderij." Ignace De Paepe, de oprichter van MG Real Estate, wijst naar een gigantisch stalen gevaarte in zijn riante tuin. Het is een kunstwerk dat hem rust geeft. En het herinnert hem aan de begindagen van MG Real Estate. Na het plotse overlijden van zijn vader in 1985 kwam Ignace De Paepe aan het hoofd van het familiebedrijf. De sanering van de Texaco-raffinaderij was zijn eerste opdracht.
...

" Dat is de grootste schaar ter wereld. We hebben die gebruikt voor de sloop van de Gentse Texaco-raffinaderij." Ignace De Paepe, de oprichter van MG Real Estate, wijst naar een gigantisch stalen gevaarte in zijn riante tuin. Het is een kunstwerk dat hem rust geeft. En het herinnert hem aan de begindagen van MG Real Estate. Na het plotse overlijden van zijn vader in 1985 kwam Ignace De Paepe aan het hoofd van het familiebedrijf. De sanering van de Texaco-raffinaderij was zijn eerste opdracht. De reuzenschaar kreeg ook een prominente plek in MGXV, een vuistdik fotoboek dat vijftien jaar vastgoedactiviteit van MG Real Estate bundelt. Gestart als een ontwikkelaar van logistieke gebouwen heeft het zich de jongste jaren ontpopt tot een allround ontwikkelaar met een voorkeur voor uitdagende projecten. Het bekendste project van MG Real Estate is wellicht de Gentse kantoortoren van KBC. Na de stap naar de kantorenmarkt volgde de retailmarkt met onder meer de ontwikkeling van het MG Shopping Center aan de Gentse Vrijdagmarkt. Onlangs kreeg ook de geslaagde renovatie van het Gentse winkelcentrum Post Plaza veel media-aandacht, ook wel een gecontesteerd openingsfeestje op de Graslei. Het Gentse vastgoedbedrijf broedt ook op plannen voor retailparken. En sinds kort is MG Real Estate ook actief op de residentiële markt. Oorspronkelijk als een spin-off van het winkelproject op de Vrijdagmarkt, maar er zijn nu ook erg ambitieuze plannen in onder meer Mechelen. Op de Ragheno-site wil Ignace De Paepe gefaseerd een duizendtal wooneenheden ontwikkelen. Ingebed in een nieuwe wijk met ook kantoren, ontspanningsfaciliteiten en buurtondersteunende retail, samen goed voor een vloeroppervlakte van ongeveer 100.000 vierkante meter. De Paepe plakt een investeringsbedrag van 120 miljoen euro op het project. IGNACE DE PAEPE. "Dat is voor een deel inderdaad een vorm van risicospreiding. Maar de diversificatie is ook een logisch gevolg van onze manier van werken. Probleemgebieden zijn ons ding. We krijgen veel moeilijke dossiers: brownfields, projecten met een hoge technische complexiteit enzovoort. Dan beginnen we te studeren en te zoeken naar een oplossing. De locatie is natuurlijk doorslaggevend. In een stad kom je tot andere oplossingen dan in een industriegebied. Daarom zijn we verplicht van alle markten thuis te zijn. Ook de grootteorde van onze nieuwe projecten zoal de CAT-site in Vilvoorde of Ragheno in Mechelen duwt ons naar een meer gediversifieerde ontwikkelingsstrategie. In zulke gebieden moet je een mix kunnen brengen van wonen, werken, winkelen en ontspannen." DE PAEPE. "Wij meten onze groei voornamelijk in capital employed of het aantal projecten of grondposities die we in portefeuille hebben en worden ontwikkeld. Dat cijfer is geconsolideerd toegenomen van ongeveer 110 miljoen euro eind 2011 naar 194 miljoen euro eind 2015. Voor eind 2016 verwachten we een verdere toename tot 265 miljoen euro. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van bijna 20 procent sinds 2011. Die groei financieren we met eigen middelen en met projectfinanciering bij financiële instellingen." DE PAEPE. "Vier jaar geleden hebben we inderdaad geprobeerd in Nederland voet aan wal te zetten. Dat was niet de goede periode. In Nederland was de financiële crisis nog lang niet verteerd en dat laat zich sterk voelen op de financiële markt en in het vastgoed. "De nieuwe stap naar het buitenland is er gekomen op verzoek van een goede internationale klant, Fedex. Die zocht een snelle oplossing voor de ontwikkeling van een logistiek gebouw in Kopenhagen. We kregen zes maanden. Daar is nog een tweede project uit gevolgd in Kopenhagen. En onlangs hebben we een joint venture ondertekend met een Nederlands bedrijf voor de ontwikkeling van 90.000 vierkante meter logistiek vastgoed in Eindhoven. We gaan nu op zoek naar andere ontwikkelingsmogelijkheden in het buitenland. We hebben in ons team enkele mensen gevonden die bereid zijn die buitenlandse opdrachten te coördineren." DE PAEPE. "Dat klopt. Ik werk met sommige aannemers nog altijd puur op vertrouwen. Stop met al die e-mails over en weer te sturen. Spreek af wat het gewenste resultaat moet zijn en tegen wanneer het klaar moet zijn. En begin er gewoon aan. De rest volgt wel." DE PAEPE. "Ik ben een geboren Gentenaar en we zijn een Gents bedrijf. Dat creëert een iets grotere betrokkenheid. Maar ik heb niet echt een favoriete stad. We werken in zowat het hele land." DE PAEPE. "Als projectontwikkelaar moet je projecten voorstellen en afstemmen met de overheid. De burgemeester is een belangrijke gesprekspartner. Maar hij is niet de enige. Er zijn ook de schepenen, de administratie, stedenbouw enzovoort. We trachten met al die mensen en partijen een constructieve dialoog aan te gaan. Niet alleen in Gent. Ik heb een goed contact met alle burgemeesters van de steden en gemeenten waar we werken. Maar een goede band? Nee. Het is meer tegen wil en dank. "Over de Optima-affaire is al zoveel geschreven en geponeerd. Ik spreek me daar niet over uit. Ook niet over de rol van de burgemeester. Ik kijk naar mijn winkel en mijn ervaring en dan kan ik niet anders zeggen dan dat de burgemeester tot op heden tijdens al onze samenwerkingen correct handelde." DE PAEPE. "Nee. Ik was wel geschrokken van de impact van die Facebook-groep. Maar we hebben daar positief op gereageerd. Ik heb die mensen uitgenodigd mee een pint te pakken en een pak friet te eten. De meeste van die mensen wilden er ook een feest van maken. Dat is dan spijtig genoeg verstoord door enkele minder leuke mensen, als ik het zo vriendelijk mag uitdrukken. "Maar het was toch een goede avond. Dat gebouw heeft tien jaar staan verloederen en wij hebben er iets fantastisch van gemaakt. De bedrijven die zich daar hebben gevestigd, zorgen voor werkgelegenheid. En door de winkelassen Lange Munt en de Veldstraat met elkaar te verbinden, versterken we het Gentse stadsweefsel. Ik ben daar trots op." DE PAEPE. "De relatie met Kristof is nog altijd goed. We werken soms nog samen met hem en WDP. Maar Kristof is een specialist in logistiek vastgoed. Iemand die vier segmenten door en door kent, bestaat niet. Dus hebben we extra mensen aangetrokken. Ignace Tytgat volgt het logistieke en het kantorensegment. Jan Mertens is onze retailspecialist. Wim Lammertyn leidt de residentiële activiteiten. En Anton Van Vlerken volgt de buitenlandse projecten op. Dus vandaag heb ik vier secondanten in plaats van een. Dat is ook nodig, want het bedrijf heeft een andere wending genomen. We hebben in ons team nu ook juristen, architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen. Voor de komende projecten gaan we ook samenwerken met internationale architectenbureaus." Laurenz Verledens, fotografie Emy Elleboog"Ik heb nu vier secondanten in plaats van een. Dat is ook nodig, want het bedrijf heeft een andere wending genomen"