Werkzoekenden inpassen in vacatures van bedrijven, dat is in een notendop de werking van het koppel Promoteam/Team-Shift.
...

Werkzoekenden inpassen in vacatures van bedrijven, dat is in een notendop de werking van het koppel Promoteam/Team-Shift.Vanuit Lier leiden Rudi Telg en Marc Debelie twee bedrijven : Promoteam en Team-Shift. Team-Shift richt zich naar de bedrijven en verzamelt vacatures. Promoteam is een club van werkzoekenden. De geschikte profielen die in het bestand van Promoteam zitten, worden doorgestuurd naar het bedrijf dat via Team-Shift zijn vacature heeft bekendgemaakt. Het bedrijf nodigt de kandidaten uit die het wil, selecteert en werft aan. Voor de bedrijven is deze service bijna gratis, ze moeten alleen een jaarlijkse administratiekost betalen van 2500 frank. De werkzoekende betaalt maandelijks 500 frank lidgeld en dat een jaar lang. In ruil krijgt hij een reeks diensten zoals juridische bijstand, cursussen, info-avonden en natuurlijk jobaanbiedingen.Arbeidsbemiddeling tegen betaling is echter verboden, vandaar de scheiding tussen de twee bedrijven. "We doen niet aan arbeidsbemiddeling," zegt Rudi Telg. "We leveren een dienstenpakket. We maken de weg naar een job korter. Drie juristen hebben dit systeem onderzocht, het is waterdicht." Rudi Telg heeft reden om voorzichtig te zijn. In '83 zette hij een gelijkaardig systeem op, maar toen was er geen scheiding tussen de bedrijfs- en de werkzoekendenwerking, en dat leidde tot een verplichte stopzetting van de activiteiten in '86, onder meer na (niet officiële) beschuldigingen van koppelbazerij.Promoteam/Team-Shift is begonnen in de lente van 1996. "Het loopt erg hard," zegt Rudi Telg. "Per maand schrijven we nu ongeveer 200 mensen in. Van bedrijven krijgen we dagelijks vijf tot twintig vacatures. Er is een massa werk, ik begrijp niet dat de werkloosheid zo hoog is. We zijn begonnen in het Antwerpse, de Kempen en Brabant zijn erbijgekomen, in Limburg zijn we al redelijk actief en later moeten ook Oost- en West-Vlaanderen erbijkomen. We maken ons concept bekend via folders in winkels, reclame op vrije radio's, mailings en speciale folders voor de jeugd (uitgedeeld bijvoorbeeld in dancings). Het meest succesvol zijn echter de advertenties die we geregeld in de krant zetten. We hebben ook twee televerkopers en twee verkopers op de baan.""Ons concept slaat aan bij de bedrijven omdat het goedkoop is. En omdat we alleen profielen van gemotiveerde kandidaten sturen. Hier komt niemand tegen zijn zin, om bijvoorbeeld alleen maar een sollicitatiebewijs voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) te krijgen." Nadat Rudi Telg in '86 moest stoppen met zijn "arbeidsbemiddeling" ging hij aan de slag als zelfstandig vertegenwoordiger. "Ik heb alles verkocht wat je je maar kan indenken," zegt hij. Nu werkt hij voltijds op het nieuwe concept. Vennoot Marc Debelie slechts halftijds ; die heeft daarnaast het Centrum voor Administratief Beheer (CAB), dat administratieve diensten verzekert aan bedrijven. Debelie treedt onder meer op als vereffenaar. Hij was tot december '94 bestuurder bij Liquidation Consult, een bedrijfje uit de groep Van der Es, de betwiste Antwerpse vereffenaar. RUDI TELG (PROMOTEAM/TEAM-SHIFT) Er is een massa werk, ik begrijp niet dat de werkloosheid zo hoog is.