De momenteel gratis Telenet Internet Anti-Spam-dienst is een software die automatisch de inkomende e-mails van Telenet-abonnees scant en bepaalt hoe groot de kans is dat het om ongewenste post ( spam) gaat. E-mails met zeer hoge of hoge spamscores worden in de standaardinstelling zonder meer geweerd. De abonnee heeft de mogelijkheid om de dienst uit te zetten of te beheren.
...

De momenteel gratis Telenet Internet Anti-Spam-dienst is een software die automatisch de inkomende e-mails van Telenet-abonnees scant en bepaalt hoe groot de kans is dat het om ongewenste post ( spam) gaat. E-mails met zeer hoge of hoge spamscores worden in de standaardinstelling zonder meer geweerd. De abonnee heeft de mogelijkheid om de dienst uit te zetten of te beheren. "Vooral notoire surfers zijn heel blij met de dienst," zegt Telenet-woordvoerder Jan De Graeve. "De wetgeving op de privacy wordt volledig nageleefd. Er is geen enkele menselijke tussenkomst. Wij nemen géén kennis van het bestaan van de e-mail, noch van de inhoud. Wij leggen geen lijsten aan van internetadressen of van wat dan ook," zegt hij. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de privacycommissie genoemd) heeft Anne-Christine Lacoste, een van de zes juristes, in persoonlijke naam haar bedenkingen. "De telecomwet van 1991 is heel strikt. Zodra men e-mails begint te scannen, neemt men er kennis van en dat is maar met toestemming mogelijk. Behalve voor het goede beheer van het netwerk," aldus Lacoste in een eerste reactie. "Waarschijnlijk moet men aan de klant de antispamfilter voorstellen en zien of hij hem aanvaardt of niet." Het twistpunt is dus dat Telenet de dienst ongevraagd activeert. Aan het Centrum voor Recht en Informatica van de KULeuven verwijst David Stevens, een van de specialisten van de Belgische telecomwetgeving, naar artikel 109terD van de wet van 1991. "Dat verbiedt om kennis te nemen van het bestaan van e-mails van een andere persoon of ze te wijzigen of weg te laten. Maar er zijn uitzonderingen," zegt hij. Artikel 109terE laat ingrepen toe als ze als 'enige doel' hebben "de goede uitvoering van een telecommunicatiedienst te garanderen". "Verhindert spam de goede uitvoering van de dienst? Het is aan de rechter om dat uit te maken," zegt Stevens. De privacycommissie, die door Telenet niet vooraf werd geconsulteerd, vraagt alvast schriftelijk meer uitleg aan de Mechelse operator. Ook Belgacom start binnen afzienbare tijd (zomer? najaar?) een antispamdienst, met software van Brightmail. Maar daar zal de abonnee expliciet voor moeten kiezen en ook een kleine vergoeding voor moeten betalen, zegt woordvoerder Jan Margot. B.L. nHet twistpunt is dat Telenet de dienst ongevraagd activeert.