Stoppen private investeerders 2,5 miljard frank in de herwaardering van het centrum van Genk ? De locale politici hopen van wel.
...

Stoppen private investeerders 2,5 miljard frank in de herwaardering van het centrum van Genk ? De locale politici hopen van wel.De Limburgse stad Genk schrijft geschiedenis ; niet enkel door de organisatie van Vlaanderens eerste gemeentelijke volksraadpleging over Fenix maar nu ook door als eerste gemeente samen met private investeerders de herwaardering van het stadscentrum te financieren. CVP-burgemeester Jef Gabriëls rekent op niet minder dan 2,5 miljard frank van de particuliere sector voor zijn stad. Vandaag moet de Genkse gemeenteraad zich alvast uitspreken over het Projectenplan Centrum Genk en vier daarmee samenhangende BPA's ( Bijzonder Plan van Aanleg). Veel moeilijkheden kan dat, binnen een gemeenteraad met een homogeen christen-democratische meerderheid, niet opleveren. Eenmaal die stemming achter de rug volgt een Europese oproep tot kandidaatstelling. Bouwpromotoren kunnen dan hun interesse laten blijken voor deze door Genk voorgestelde PPS, publiek-private samenwerking. Waar gaat het om ? Na de sluiting van de steenkoolmijnen in 1988 koos het Genkse stadsbestuur resoluut voor de herwaardering van het stadscentrum. Als antwoord op het bovenregionale koopcentrum Fenix dat zou verschijnen op het vroegere mijnterrein van Waterschei, diende Genk zich te ontpopppen als een locaal en regionaal shoppingcenter, zo stelden de locale politici. Een studie, uitgevoerd door Technum, Samenwerkende Adviseurs Maastricht en HP Projectpromotie Heerlen resulteerde in het Projectenplan Centrum Genk. Daarin wordt gesteld dat het Genkse stadscentrum tegen 2008 482 nieuwe woningen, 17.560 m² winkeloppervlakte én 12.885 m² ruimte voor dienstverlening en cultuur kan bijkrijgen. Kán, want het projectenplan berekende ook in detail de investeringen die tussen 1997 en 2008 noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en opwaardering van het Genkse stadscentrum. En precies daar wrong het schoentje. Genk zelf zou 800 miljoen frank kunnen inbrengen, de Europese Unie 165 miljoen, het Vlaamse Gewest 80 miljoen. De private sector zou daartegenover 2,5 miljard frank moeten ophoesten. Genk krijgt nu alvast een extra duwtje in de rug : Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy ( CVP) stelt in 1997 1 miljard frank beschikbaar om winkelwijken in de Vlaamse binnensteden aantrekkelijker te maken. Een aardig deel van dat geld zou wel eens richting Genk kunnen vloeien. Wie eerst oogst, eerst maalt. JEF GABRIELS (GENK) Stadscentrum herwaarderen met miljarden van private investeerders.