Lockdowns veroorzaken verliezen, terwijl preventieve maatregelen zoals testen en contactopsporing zich terugverdienen, schrijft u in een studie.
...

Lockdowns veroorzaken verliezen, terwijl preventieve maatregelen zoals testen en contactopsporing zich terugverdienen, schrijft u in een studie. ANNEMIE BOLLEN. "Testing en contactopsporing houden de epidemie niet alleen vroeger tegen, ze laten ook toe om veel gerichtere maatregelen te nemen, zodat die ingrepen minder schadelijk zijn. Volgens schattingen kunnen de kosten van testing en contactopsporing zich meer dan dertig keer terugverdienen. Preventie wordt ook maatschappelijk beter aanvaard dan lockdowns. Als we de besmettingen beter opvolgen, hebben we betere informatie. Dat vermindert angst en onzekerheid, en biedt hoop en perspectief. Met de data uit preventie kunnen ook beleidsbeslissingen worden onderbouwd. Dat bevordert de aanvaarding en de naleving van de maatregelen." Met de vaccinatie van de bevolking zal de kous niet af zijn, waarschuwt u. BOLLEN. "De vaccinatie heeft zijn tijd nodig, zeker ook wereldwijd. Hoe langer de wereldwijde vaccinatie duurt, hoe langduriger het virus zich verspreidt en hoe meer het virus kan muteren, wat de effectiviteit van de vaccins kan ondermijnen. Testing en contactopsporing, en ook brononderzoek - de zoektocht naar de besmettingsbron om andere besmettingen te kunnen detecteren - blijven nodig om de varianten op te volgen." Het Belgisch preventiebeleid kan beter, besluit u. BOLLEN. "De Belgische testcapaciteit scoort internationaal niet slecht, maar we testen vooral diagnostisch: is iemand met symptomen effectief besmet? Er zijn nog te weinig preventieve testen. We moeten ook meer testen. Blijkt bijvoorbeeld een leerling besmet, dan wordt nu niet systematisch de hele klas getest. Over de contactopsporing zijn weinig data beschikbaar. We weten niet hoeveel de contactopsporing ons vooruithelpt. Er wordt bijvoorbeeld niet systematisch gerapporteerd of de opgegeven contacten later ook positief testen. Over de quarantaine is er eveneens weinig informatie. We weten onvoldoende hoeveel mensen op welk moment in quarantaine zitten en hoeveel controles er op de naleving worden gedaan. Als je daar geen zicht op hebt, vaar je blind." De studie breekt een lans voor voldoende ventilatie en luchtvochtigheid. BOLLEN. "Het virus verspreidt zich in de lucht via heel fijne vloeistofdruppeltjes of aerosolen. Zo kan het virus diep in de longen doordringen. We wassen onze handen, maar vergeten dat de gezamenlijke oppervlakte van onze longblaasjes die met besmette lucht in contact kan komen, zo groot is als een tennisveld. In droge lucht ademen we meer aerosolen uit, die ook langer blijven zweven. Een luchtvochtigheid binnenskamers tussen 40 en 60 procent is optimaal. Is de binnenlucht te droog, zet dan waterbakjes op de radiator of laat de was binnen drogen en ventileer extra goed."