Van den Broeck is geen vreemde in de sector. Hij was tien jaar lang actief als woordvoerder en communicatieverantwoordelijke van onder andere Amnesty International Vlaanderen, Artsen zonder Grenzen en Handicap International. Vorig jaar begeleidde hij ook de campagne van Worldshake, dat jongeren bij de kloof tussen Noord en Zui...

Van den Broeck is geen vreemde in de sector. Hij was tien jaar lang actief als woordvoerder en communicatieverantwoordelijke van onder andere Amnesty International Vlaanderen, Artsen zonder Grenzen en Handicap International. Vorig jaar begeleidde hij ook de campagne van Worldshake, dat jongeren bij de kloof tussen Noord en Zuid en arm en rijk wou betrekken. "Dat was goed meegevallen, en ik wou het voor verschillende organisaties proberen. Nu blijkt dat er bij nogal wat organisaties behoefte is aan sterkere relaties met de media." Alleen staat die sector niet echt bekend om zijn enorme budgetten. Van den Broeck wijst er dan ook op dat hij tegen andere (lees lagere) tarieven werkt dan klassieke pr- en communicatiebureaus. Als hij zijn kosten kan dekken en ervan kan leven, is de man al tevreden. "Er is wel een evolutie te zien in de afgelopen tien jaar: het belang van communicatie is hand over hand toegenomen en financieel heeft men er daarom meer voor over. Het is hoe langer hoe moeilijker om de boodschap aan de media verkocht te krijgen, dus moet er meer geïnvesteerd worden in expertise."In de sector van de communicatie voor het goede doel staat EthiCom niet helemaal alleen. Direct Social Communications is gespecialiseerd in fondsenwerving via direct mail-campagnes. Die weg wil EthiCom echter niet opgaan. Bovendien laten veel reclamebureaus hun hart spreken door (bijna) gratis non-profitcampagnes af te leveren. "Het probleem daar is dat die goede daad van het bureau tussendoor moet gebeuren. Die reclamebureaus willen zich met zo'n campagne ook profileren en willen ermee uitpakken. Mijn ervaring is dat dat leidt tot situaties waar vraag en aanbod niet goed overeenkomen. Niet elke NGO heeft een blitse campagne nodig, en niet elk bureau voelt de leefwereld van een NGO aan. Wat bij mij meespeelt, is het vertrouwen en de bekendheid. Men weet wie ik ben en wat ik doe." Ad Van Poppel