Portefeuille
...

PortefeuilleKuala Lumpur Kepong heeft een bod uitgebracht op MP Evans (lees p. 10). De consolidatie in de landbouwsector zet dus onverminderd door en bereikt nu ook de plantagesector. Het is dan ook logisch dat de koersen van portefeuillewaarden Anglo-Eastern Plantations en Sipef daarpositief op hebben gereageerd. Perfect vergelijkbaar zijn die bedrijven niet. Er zijn beplante en nog niet beplante hectares, en de ene plantage wordt duurzamer geëxploiteerd dan de andere. MP Evans heeft ook een vastgoedpoot in Maleisië en een mooie kaspositie na de verkoop van zijn vleesactiviteiten. Maar op basis van de biedprijs voor MP Evans (360 miljoen pond) komen we voor Sipef uit op een waarde tussen 60 en 65 euro per aandeel. Het bod legt vooral de erg forse onderwaardering van Anglo-Eastern Plantations nog eens bloot. De beurswaarde ligt als reactie op het bod rond 200 miljoen pond. Maar de groep beschikt over meer dan 65.000 hectare beplante en nog over ruim 45.000 hectare onbeplante gronden, terwijl MP Evans zijn areaal de komende jaren wilde uitbreiden tot 30.000 hectare. Het zou dan ook niet overdreven zijn dat analisten op het gesloten Anglo-Eastern Plantations - dat weinig communiceert en een Chinese meerderheidsaandeelhouder heeft - op basis van het bod van MP Evans een potentiële waarde van 1600 pence per aandeel kleven. Vandaar dat we onderzoeken om onze positie in Anglo-Eastern Plantations op te drijven. Wellicht bouwen we daarvoor het belang in het duurdere Umicore (lees p. 8) af. Tessenderlo bracht zijn aandeelhouders met een tradingupdate op de hoogte van de stand van zaken in het derde kwartaal. Wie de landbouwsector al een tijdje volgt, weet dat het geen heugelijke tijden zijn voor die sector. En dat het risico op tegenvallend nieuws vooral groot was in de Agro-afdeling (hoofdzakelijk Tessenderlo Kerley, gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen). Dat slechte nieuws hebben we ook gekregen. De groepsomzet is in het derde kwartaal nog wel met 3,7 procent gestegen tot 378 miljoen euro. De omzet in Agro bleef stabiel, maar er was dus wel groei in de andere twee divisies. Biovalorisatie (verwerking slachtafval en gelatine) draaide 7 procent meer omzet, Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) 2,5 procent. Na negen maanden staat de groepsomzet op 1,23 miljard euro of 0,5 procent meer dan in de periode januari-september 2015. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) klom met 14,5 procent tot 44,9 miljoen euro. Dat is lager dan de analistenconsensus van 47,6 miljoen. Hier geldt grotendeels hetzelfde verhaal als voor de omzetevolutie. De afdeling Biovalorisatie zag haar rebitda toenemen, weliswaar mede door de forse daling in de voorgaande jaren. De toename werd gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere rebitda bij Agro, maar ook bij Industriële oplossingen. In de eerste zes maanden zag de Agro-divisie haar omzet met 6 procent teruglopen en de rebitda met 11,5 procent (van 89,1 naar 78,9 miljoen euro). Biovalorisatie zag de rebitda in de eerste jaarhelft stijgen van -7,5 naar +13,4 miljoen euro en de Industriële oplossingen van 22,9 naar 27,9 miljoen euro. Het management moest andermaal de jaardoelstelling verlagen. Na het tweede kwartaal verlaagde het de groeiverwachtingen voor de rebitda al van 15 à 20 naar 15 procent. De boodschap na het derde kwartaal is dat de rebitda-toename niet hoger dan 10 procent wordt ingeschat (in 2015 bedroeg de rebitda 180,4 miljoen euro). De dalende tendens in Agro en Industriële oplossingen zou doorzetten. Topman Luc Tack zal in die hoedanigheid natuurlijk liever zien dat de vooropgestelde prognoses wel worden gehaald, maar hij heeft ook het petje van referentieaandeelhouder op. In die hoedanigheid gebruikt hij telkens de koersdaling na slecht nieuws om zijn positie in Tessenderlo verder op te drijven. Amper twee dagen na de tradingupdate van Tessenderlo was er al de mededeling dat Picanol via zijn dochtervennootschap Verbrugge nv een blok van 1 miljoen aandelen van Tessenderlo Group (op een totaal van 43 miljoen aandelen) heeft verworven tegen 28,92 euro per aandeel. Daardoor bezit Luc Tack (rechtstreeks via Symphony Mills en onrechtstreeks via Picanol-Verbrugge) al 39,63 procent van Tessenderlo Group. Nog 10,37 procent of 4,46 miljoen aandelen (tegen 29 euro een kostprijs van 129,3 miljoen euro) en hij verwerft de meerderheid. Het aandeel is redelijk gewaardeerd tegen 12 keer de verwachte winst voor dit jaar en een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 6,5 voor dit jaar. Gezien de gunstige perspectieven op langere termijn verhogen we het advies naar 'koopwaardig' (rating 1B).