Als vakbondsman, pacifist, antimilitarist, flamingant, socialist, utopist, feminist, communist,...

Als vakbondsman, pacifist, antimilitarist, flamingant, socialist, utopist, feminist, communist, wereldverbeteraar en technocraat deed Leo Frenssen van zich spreken. In oktober 1938 behaalde zijn Teknokratische Partij zes zetels in de Antwerpse gemeenteraad. De klassieke partijen stonden met hun mond vol tanden. Zijn levensverhaal is nu te boek gesteld.