Jos Clijsters (55) is om het zacht uit te drukken onder de indruk na één jaar aan het hoofd te staan van de retailactiviteiten van Fortis. "Ik ondervind nu aan den lijve wat hoogleraar Louis Baeck bedoelde met de titel van zijn boek De wereld is ons dorp. De verandering van een nationale naar een internationale functie heeft mijn blik op België, maar zeker ook op de rest van de wereld, bijgestuurd," aldus het directielid van het financiële conglomeraat. "Ik ben onder de indruk van de snelheid van ondernemen in landen als Polen en Turkije. Volgens mij zijn er nog t...

Jos Clijsters (55) is om het zacht uit te drukken onder de indruk na één jaar aan het hoofd te staan van de retailactiviteiten van Fortis. "Ik ondervind nu aan den lijve wat hoogleraar Louis Baeck bedoelde met de titel van zijn boek De wereld is ons dorp. De verandering van een nationale naar een internationale functie heeft mijn blik op België, maar zeker ook op de rest van de wereld, bijgestuurd," aldus het directielid van het financiële conglomeraat. "Ik ben onder de indruk van de snelheid van ondernemen in landen als Polen en Turkije. Volgens mij zijn er nog te weinig mensen zich bewust van wat er in die landen aan de gang is. Wat België betreft: we hebben heel wat te bieden, maar we kennen of onderschrijven onze goede punten te weinig." In juni kondigde Fortis aan de Beneluxgrenzen te willen overschrijden met zijn retailactiviteiten. Het uitbouwen van een Europees platform voor consumentenkrediet werd toen omschreven als een belangrijke pijler van deze uitbreidingsplannen. Eind vorig jaar nam Fortis daarom ook de Duitse Von Essen Bank over. Deze financiële instelling specialiseert zich in consumentenkredieten zoals leningen op afbetaling. "Over deze overname ben ik best tevreden," beargumenteert Clijsters. "Uiteindelijk ben je continu bezig met het zoeken van goede opportuniteiten en werk je soms maanden aan dossiers zonder dat je weet wat het resultaat ervan zal zijn. Vaak ís er ook geen enkel resultaat."Met evenveel of zelfs nog meer genoegen kijkt Clijsters naar de resultaten die in Turkije worden neergezet. In april 2005 legde Fortis bijna een miljard euro op tafel voor de Turkse Disbank. "Een half jaar later opereert deze bank volledig onder het Fortislogo en hebben de bijna 5000 werknemers zich geïntegreerd in de groep. Dat vind ik toch een mooie prestatie op zo'n korte termijn."Maar niet alles is rozengeur en maneschijn voor deze Limburger. Zoals het een goede marketeer betaamt, hecht Clijsters veel aandacht aan communicatie. En op dat gebied is er nog werk aan de winkel. "Het imago van de banken bij het publiek is nog steeds niet optimaal," vindt Clijsters. "De perceptie is soms verkeerd. De Belgische banken zijn allemaal rendabel. In andere landen zou dat positief onthaald worden. Bij ons wordt de vraag luidop gesteld of we niet te veel geld verdienen. Terwijl diverse studies toch aantonen dat de Belg voor een lage kostprijs een goede service krijgt in vergelijking met zijn Europese medeburgers. Bovendien wordt een groot deel van de omzet in het buitenland verdiend."Dus heeft Clijsters het verder verbeteren van de klantentevredenheid in België op zijn to do-lijstje van 2006 gezet. "Of ik persoonlijk doelstellingen heb geformuleerd? Ach ja, ik heb nog steeds de droom, of moet ik zeggen de illusie, enkele kilo's kwijt te raken. Maar of dat gaat lukken... Belt u nog eens als ik 700 dagen aan de slag ben?" IS: hoofd retailbankieren bij Fortis. VRIJE TIJD: fietsen aan zee. A.G.