Geen baas in eigen haven.
...

Geen baas in eigen haven.De beslissing van het Antwerpse Havenbedrijf om de derde containerterminal aan Hessenatie én de Zwitsers-Italiaanse rederij MSC toe te wijzen, wordt met gemengde gevoelens onthaald, ook bij de 'gelukkige'. "MSC speelde een pokerspel en dreigde ermee naar een andere haven te verhuizen," zegt Jan Pellens (Hessenatie). "Bluften ze? Ik denk niet dat ze onmiddellijk zouden vertrekken, maar Rotterdam aarzelt in zo'n geval niet om met aanlokkelijke voorstellen te komen. Heel enthousiast waren we niet over de beslissing." Dat Katoen Natie/MSC vijf jaar geleden werd uitgesloten voor de exploitatie van de Noordzeeterminal, onder meer uit vrees voor de invloed van de rederijen, gaat volgens Pellens niet meer op. "Toen waren MSC én de containerbehandeling relatief minder belangrijk voor Antwerpen, zodat het eventuele vertrek van de reder kon worden verteerd," betoogt hij. "Vandaag is de situatie radicaal veranderd. De rederijen nemen het roer over. Antwerpen is geen baas meer in zijn eigen haven. Pijnlijk, maar de realiteit." De jaarlijkse capaciteit van de nieuwe terminal bedraagt zo'n 1,4 miljoen TEU (1 TEU is het equivalent van een twintigvoetcontainer). De helft wordt al gehaald uit de verhuis van MSC-trafieken uit de binnenhaven. Ook worden trafieken uit Groot-Brittannië weggetrokken. "De nieuwe terminal zal snel voor 100% worden gebruikt, zodat Hessenatie met een probleem blijft zitten," klinkt het vertwijfeld bij Jan Pellens. "Onze andere terminal aan de Schelde zit ook al vol." Vandaag varen de klanten van Hessenatie één op vijf keer per week op Antwerpen, de rest op Rotterdam. "Er is een reële vraag om twee op vijf keer op Antwerpen te varen," aldus Pellens. "Concreet: we zijn logistiek niet in staat om per week 50.000 tot 60.000 containers extra te behandelen. Moeten we die klanten weigeren? Onze kandidatuur voor de bouw van de vierde terminal is een absolute noodzaak."De gecombineerde toewijzing heeft op korte termijn - de bouw van de terminal moet einde 2001 gerealiseerd zijn - een negatieve impact op de cijfers van Hessenatie. MSC verhuist zijn activiteiten immers van het Delwaidedok (waar het klant is van Hessenatie) naar de nieuwe terminal. De op de nieuwe terminal gegenereerde omzet van naar schatting 1,2 miljard (dus ook de cashflow van 15%) wordt netjes verdeeld in de boekhouding van Hessenatie en MSC. Maar omdat Hessenatie op de oude, vrijgekomen, terreinen niet van de ene dag op de andere nieuwe goederen kan behandelen, betekent dit dat de Antwerpse behandelaar feitelijk de helft van zijn (vroegere) omzet verliest. Pellens: "We hadden de keuze: alles verliezen of de helft verankeren." Na de verhuis van MSC uit het Delwaidedok (waar de rederij goed is voor 70% van de capaciteit), moet Hessenatie dit gat dichten. "We zoeken kleinere rederijen, die met middelgrote schepen varen en azen op goedkopere tarieven," aldus Pellens. "Die kunnen we bieden in de haven achter de sluizen. We denken dat we nog plaats kunnen bieden voor de behandeling van neobulk en woudproducten."Ten dele zal het Delwaidedok worden opgevuld met roll-on-roll-off-trafieken die nu gebeuren aan het Churchilldok (dichter bij het stadscentrum). Pellens: "De verschuiving van de havenactiviteiten naar het noorden is onvermijdelijk. Waarom vormt het Havenbestuur de oude binnenhaven niet om tot een woongebied, zoals de Britse Docklands? Ik vrees dat er geen alternatief is. Wie er een kan vinden: chapeau." Hans Brockmans