Het Capricorn Cleantech Fund werd goed twee jaar geleden boven de doopvont gehouden. Het fonds haalde liefst 112 miljoen euro op. Jos Peeters, managing partner en Paul Decraemer, head cleantech investment practice, konden verrassende investeerders verleiden tot een instap (zie kader: De investeerders achter Capricorn Cleantech Fund). Zowel de hoeveelheid geld als de namen van de aandeelhouders bewijzen dat cleantech hot is. Misschien te hot. Al nuanceren Peeters en Decraemer die stelling, en laten ze zich vooral niet opjagen in hun aanpak. Met het Capricorn Cleantech Fund mikken ze op een significant minderheidsbelang in een twintigtal pan-Europese dossiers. De focus ligt op (hernieuwbare) energie, water, lucht en recycling. De jongste participatie heet FRX Polymers. Deze Amerikaanse chemiestart-up staat aan de vooravond van de commercialisering van zijn unieke familie van homopolymeren en copolymeren. Dat zijn brandvertragende kunststoffen met een hoge smeltindex. Capricorn investeert samen met het Israëlische Israel Cleantech Ventures 6 miljoen dollar in het bedrijf dat met een twintigtal plastiekfabrikanten partnerships heeft afgesloten. Tegelijk werd eind vorige maand de participatie in Metallkraft verdubbeld tot 7...

Het Capricorn Cleantech Fund werd goed twee jaar geleden boven de doopvont gehouden. Het fonds haalde liefst 112 miljoen euro op. Jos Peeters, managing partner en Paul Decraemer, head cleantech investment practice, konden verrassende investeerders verleiden tot een instap (zie kader: De investeerders achter Capricorn Cleantech Fund). Zowel de hoeveelheid geld als de namen van de aandeelhouders bewijzen dat cleantech hot is. Misschien te hot. Al nuanceren Peeters en Decraemer die stelling, en laten ze zich vooral niet opjagen in hun aanpak. Met het Capricorn Cleantech Fund mikken ze op een significant minderheidsbelang in een twintigtal pan-Europese dossiers. De focus ligt op (hernieuwbare) energie, water, lucht en recycling. De jongste participatie heet FRX Polymers. Deze Amerikaanse chemiestart-up staat aan de vooravond van de commercialisering van zijn unieke familie van homopolymeren en copolymeren. Dat zijn brandvertragende kunststoffen met een hoge smeltindex. Capricorn investeert samen met het Israëlische Israel Cleantech Ventures 6 miljoen dollar in het bedrijf dat met een twintigtal plastiekfabrikanten partnerships heeft afgesloten. Tegelijk werd eind vorige maand de participatie in Metallkraft verdubbeld tot 7 procent. Het Noorse Metallkraft heeft een gepatenteerde recyclagetechnologie. Het gaat hard dus voor Capricorn. Met Capricorn Cleantech Fund spelen Peeters en Decraemer in de Europese topliga. Fondsen als het Zwitsers-Canadese Emerald Technology Ventures, het Engelse ETF of het Deense BankInvest zijn maar nipt groter. De omvang van het fonds brengt enerzijds verplichtingen mee, maar Jos Peeters ziet vooral opportuniteiten. "We kunnen grotere bedragen investeren, omdat we veel meer middelen hebben om een moeilijke periode door te fietsen. Het is de bedoeling het bij een twintigtal dossiers te houden. Dat betekent dat je tot 10 procent van het fonds per participatie kan gebruiken, toch snel zo'n 11 tot 12 miljoen euro." Grosso modo zijn er vier soorten investeerders in het fonds, elk met een specifieke agenda. Industriële partijen hebben een duidelijk strategisch doel. "Zij willen kijken wat de impact is van de groene economie op hun cliënten, of mee zijn in de nieuwe doorbraaktechnologie." Daarnaast stapte een aantal puur financiële instellingen in. Ook de overheden deden hun duit in het zakje; zij willen hun rol spelen als facilitatoren voor cleantechinnovaties. PMV, LRM, het Europees Investeringsfonds en Sitra - een fonds opgezet door het Finse parlement - zijn daar de exponenten van. En dan is er nog een vierde groep, die bestaat uit een 25-tal privépersonen. Peeters en Decraemer zijn zich ervan bewust dat hun fondsenwerving op het juiste moment kwam. Net voor het losbarsten van de financiële crisis. Jos Peeters: "Sommige investeerders die in ons fonds hebben ingetekend, zouden dat vandaag allicht niet zo snel doen. Ik merk ook bij collega's die momenteel aan fundraising toe zijn, dat het soms net iets moeilijker loopt." Al is Paul Decraemer op middellange termijn wel positief. "We stelden vast dat verschillende pensioenfondsen zich volop voorbereiden om een beter begrip te krijgen van cleantech. Zodra het financiële klimaat weer wat verbetert, zal dat snel zijn invloed hebben op de investeringsbereidheid." De European Venture Capital Association waarschuwde vorig jaar voor het gevaar van een luchtbel in cleantech. Vooral de bedragen die rondgingen in de Californische zonne-energiebedrijven werden gehekeld. Paul Decraemer: "Ook dat is cyclisch. Er is wat overpricing, maar niets dat fundamenteel ongezond is." Al beaamt hij dat zeker in de VS gekke bedragen werden neergeteld. Maar dat is eigen aan bepaalde subsectoren van de durfkapitaalwereld. Cleantech is daar geen uitzondering op, meent Jos Peeters. "Op een bepaald ogenblik ziet men een bepaalde sector, en begint iedereen daarin te investeren. Kijk naar biobrandstof, daar zal nog veel pijn geleden worden. Kijk ook naar de eerste beursnoteringen in de sector. Wat toen voor bepaalde aandelen betaald werd, daar zat al veel toekomst in verrekend, om het voorzichtig uit te drukken. Wij zijn daar steeds redelijk gedisciplineerd mee omgesprongen, en hebben een pak dossiers laten passeren." Realisme troef dus bij Capricorn. Dat uit zich zowel in de investeringsbedragen, als in het aantal dossiers. Het fonds is met de jongste participatie nu voor iets meer dan de helft opgesoupeerd. Jos Peeters: "Het is redelijk opportunistisch gedreven. Het finale argument is rendement. We kijken uiteraard naar risicospreiding, dus geen drie dossiers in hetzelfde segment." In grote lijnen wil Paul Decraemer de helft van de portefeuille investeren in energiegerelateerde projecten in Europa. "Ook in Vlaanderen willen we nog enkele heel degelijke participaties nemen. Maar we hebben niet echt een voorkeur voor een sector." (zie kader: De 12 van Capricorn Cleantech Fund). Cleantech is een hippe verzamelnaam voor vele sectoren. Het blijft koffiedik kijken welke van die sectoren de komende jaren prominent wordt. Wat volgens het tweetal wel al zeker is, is dat het een typische consolidatiemarkt wordt. Paul Decraemer: "Die consolidatie is al volop bezig in een aantal sectoren. Ik denk dat de spelers in groene energie op een gegeven moment deel zullen uitmaken van een overnamegolf." Deels ook omdat de beurs vandaag niet aan de orde is. "Ik denk dat we eerder een markt krijgen zoals in de biotech. Waar bedrijven opgeslokt worden door grotere schaalbedrijven uit de sector." Voor het eigen fonds - een close-end fonds, van tien jaar - ligt het rendementsdoel op zo'n 20 procent. Vrees dat de recessie roet in het eten gooit, is er niet meteen. Wie het historisch bekijkt, kan de recessie zelfs als een plus beschouwen. Investeren in early stage tijdens economisch moeilijke tijden levert vaker mooiere returns op zodra de economie weer aantrekt. Jos Peeters: "Als je een internal rate of return haalt tussen 15 en 20 procent, heb je goed gewerkt. De uitdaging is om het beter te doen dan de beurs. Anderzijds, het kan niet de bedoeling zijn om te investeren, en drie weken later weer te verkopen ( lacht). Maar wij hopen dat de historische literatuur het bij het rechte eind heeft, al moet er dan natuurlijk wel eerst een hoogconjunctuur volgen." Door Lieven Desmet, Foto Jelle VermeerschDe consolidatie in de cleantech is al volop bezig.